Spring til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter samt Finanslovsforslaget for udviklingsbistanden 2021 er udarbejdet med afsæt i BNI-skøn for 2021 fra Økonomisk Redegørelse af maj 2020. I forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse af 31. august 2020 er der fremkommet opdaterede skøn for BNI i 2021, hvilket betyder, at 0,7 pct. af BNI i 2021 svarer til 16,732 mia. kr.. Dette er en stigning på 78,6 mio. kr. ift. den opgjorte ramme på Finanslovsforslaget for 2021, og vil alt andet lige betyde, at den samlede bistandsramme afsat på Finanslovsforslaget 2021 inkl. efterregulering fra 2019 vil stige fra 17,033 mia. kr. til 17,112 mia. kr. Denne forventede stigning forventes at blive indarbejdet i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til Finanslovsforslaget.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2021


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk