Spring til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringen tager med finanslovsforslaget for 2020 et første, begyndende skridt mod det, der skal blive en markant omlægning af de udviklingspolitiske
prioriteter. Arbejdet med at sikre en ny retning og omprioritering vil fortsætte på de kommende års finanslove. Regeringen vil føre en udviklingspolitik, der er solidarisk, fair og retfærdig. Der både er mere grøn, og som hjælper flere mennesker, end vi gør i dag.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2020


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk