Spring til indhold

Danmarks handlingsplan for implementeringen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed 2014-2019

Danmark var det første land til i 2005 at vedtage en handlingsplan som opfølgning på FN Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed. Den nuværende handlingsplan gælder fra 2014-2019 og er nummer tre i rækken. Den kan læses (på engelsk) her. Den næste handlingsplan er under udarbejdelse og lanceres i 2020.

I eftåret 2019 blev der lavet en evaluering af handlingsplanen. Denne kan læse her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk