Spring til indhold

Udbud

GLOBUS - Puljen for Globalt
engagement, Bæredygtighed, Uddannelse og Samarbejde – er en ny pulje, som har
til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og i det
internationale udviklingssamarbejde sammen med partnere i det Globale Syd. 

Udbuddet af puleforvalterrollen er nu ude. Se udbudsmaterialerne her:

__________________________________________________________________

Information om Danida kontrakter kan findes på dette link:

http://um.dk/en/about-us/procurement/contracts/


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk