Spring til indhold

Strategi for Lystfiskeri

Den første Strategi for Lystfiskeri i Danmark skal gøre fiskeriet mere tilgængeligt for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Dannmark. Der er afsat 32. mio. kr. til indsatsen.

Strategien indeholder fem elementer:
• Et nationalt center for Kyst- og Lystfiskerturisme
• En digital platform, som en samlet indgang til lystfiskeriet i Danmark, uanset fiskerens niveau og nationalitet
• En brandingstrategi til brug for landets kommuner og turistdestinationer
• Målrettet markedsføring af Danmark som lystfiskerdestination til både danskere og udlændinge
• Understøttelse af frivillige indsatser i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet
De enkelte elementer i strategien forankres i det kommende nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, der etableres i Assens Kommune.

Strategi for Lystfiskeri