Spring til indhold

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbner for fri passage i Skjern å

28.06.2018  10:13
Nu er der atter fri passage for fisk og vandløbsinsekter i et 42 km langt stykke af Skjern Å rundt om Hastrup Mølle ved Thyregod og gennem Kulsø, Nedersø og Rørbæk Sø.

Et stort genopretningsprojekt, der har stået på i fire måneder, er nået til vejs ende og blev indviet onsdag den 27. juni med deltagelse af fiskeriminister Eva Kjer Hansen, der siger om projektet:

Dette vandløbsprojekt er et resultatet af forholdsvis få menneskers arbejde, men som tusinder kommer til at få glæde af gennem de næste mange år, både folk fra egnen, fra andre dele af Danmark og fra andre dele af verden. Det er et arbejde, hvor vi er mange, der skylder de få en stor tak for deres hårde arbejde.
Med de bedre forhold for fiskene kommer bedre forhold for fiskerne, og med bedre forhold for fiskerne kommer vækst og velstand til lokalområdet.
Analyser viser, at hvis laksebestanden stiger, stiger velstanden i lokalområdet. Ved Skjern Å giver laksefiskeriet alene en øget omsætning på 15 millioner kroner. På landsplan genererer lystfiskeriet en omsætning på mere end 1 milliard. ”

Formålet med projektet er genskabe fri passage, som er afgørende for, at ørreden, laksen og andre fisk kan trække op i de mindre sidegrene af vandløbet for at gyde, så der kan komme mange flere fisk i vandløbene.

190.000 danskere har fisketegn, og nogle af disse lystfiskere får nu en bedre mulighed for at få god fangst med hjem, hvis fisketuren går til det genoprettede stykke af Skjern å.

Der er samtidig skabt passage for kanosejlende, som ikke længere skal bære kanoerne over Thyregodvej.

Projektet ved Hastrup Mølle er finansieret af Fiskeristyrelsens tilskudsordning for vandløbsrestaureringer, og der indgår en medfinansiering fra EU's Hav- og Fiskerifond. Det samlede projekt har kostet ca. 4 mio. kroner.

 


 Skjern å er en af Danmarks længste åer. 42 kilometer af åen har nu fri passage til glæde for fisk, lystfiskere og kanosejlere
Foto: Mads Fjeldsø Christensen, Vejle kommune

 

Genopretningsprojektet blev indviet af fiskeriminister Eva Kjer Hansen
Foto: Mads Fjeldsø Christensen, Vejle kommune

Der er gravet et 540 meter langt nyt, snoet vandløb, som leder Skjern å rundt om Hastrup Møllesø
Foto: Vejle kommune

 Genopretningen af et stykke af Skjern å ved Hastrup mølle er i gang
Foto: Vejle kommune

 

Som en del af genopretningsprojektet er et såkaldt stemmeværk blevet fjernet, så der er fri passage
Foto: Vejle kommune