Spring til indhold

Nyt østersmodtagecenter i Vadehavet

08.04.2019  06:57
Østersfiskeriet i Vadehavet tager i dag et stort skridt mod en bedre kommerciel udnyttelse af ressourcerne. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har afsat midler til at etablere et modtagecenter, så fiskerne fremover kan lave åbningsprøver lokalt.

Der er allerede givet lov til at håndopsamle stillehavsøsters i Vadehavet, og en rapport fra DTU Aqua viste for nyligt, at der kan ligge store kommercielle muligheder i det fredede farvand. Og med midlerne til at etablere et lokalt modtagecenter er der bedre muligheder for kommerciel udnyttelse af områdets skaldyr.

”Med modtagecenteret forbedrer vi mulighederne for østersfiskeri i Vadehavet, og sammen med Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden skaber vi en samlet fortælling om skaldyrsturisme i Danmark – fra Limfjorden i nord til Vadehavet i syd,” fortæller fiskeriminister, Eva Kjer Hansen.

I alt afsættes der 150.000 kroner til etablering af et modtagecenter i Vadehavet, og det bliver Foreningen Muslingeerhvervet, som bliver ansvarlige for at etablere lokalerne. Midlerne kan ikke bruges til løbende prøvetagninger, da den afgift afholdes af erhvervet selv i andre områder af Danmark.

Store forekomster af stillehavsøsters
DTU Aquas rapport om Vadehavet (Februar 2019) viser, at der er en bestand på ca. 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet. Ministeren har på baggrund af DTU Aquas rapport igangsat en forsøgsordning til fiskeri efter stillehavsøsters ved håndopsamling og lette håndholdte redskaber. På sigt kan der blive tale om yderligere udvikling af fiskerier efter stillehavsøsters og blåmuslinger i Vadehavet.

”Udgangspunktet er at tage hensyn til naturen i Vadehavet. Nu skal eksperter afklare, hvor meget der kan reserveres til forbrugere, og hvor meget der skal være til fuglene. Vi skal have forstærket indsatsen for at få plukket stillehavsøsters, fordi de skader Vadehavet. I første omgang har vi givet tilladelse til forsøgsfiskeri med håndholdte redskaber, men vi kigger også efter løsninger på, om man kan få lov til at gøre det med større redskaber,” konstaterer fiskeriminister, Eva Kjer Hansen.

FAKTA:
Et østersmodtagecenter er et krav i henhold til Fødevarestyrelsens regler om fødevaresikkerhed. Der er modtagecentre andre steder i landet, fx flere steder ved Limfjorden og på østkysten.
Stillehavsøsters breder sig i Vadehavet og op langs vestkysten. Den ses nu også i Øresund.
Et middel til at begrænse dens spredning i havmiljøet er at fiske den. Der skal tages særlige hensyn til naturen i Vadehavet. Området er udlagt som Natura 2000 og indgår også i det trilaterale samarbejde med Tyskland og Holland om forvaltning af Vadehavet.

For yderligere information kontakt:
Morten Kaus, presserådgiver, morkau@um.dk, tlf.: 2053 1704Seneste nyt

    Se alle