Spring til indhold

Nyt revisorteam skal styrke kontrollen med reglerne for kvotekoncentration

23.03.2019  08:57
Et nyt revisionsteam i Fiskerikontrollen med udvidede beføjelser skal styrke kontrollen af kvotekoncentrationsreglerne. Teamet skal blandet andet gennemgå selskabsoplysninger, regnskaber og konkrete transaktioner, herunder fartøjs- og kvotehandler, foretage analyser af relationer mellem aktører og føre kontrol med udenlandske kvoteejere. Teamet vil desuden rejse rundt og foretage kontroller ude hos fiskerierhvervet.

”De nye regler for ejerskab og indflydelse på kvoter træder fuldt ud i kraft til sommer. Samtidig styrkes fiskerikontrollen med et revisionsrejsehold, der vil få nye og styrkede beføjelser, hvilket er blevet muligt med den seneste ændring af fiskeriloven. Den rette person til at lede teamet er fundet, og de øvrige stillinger ventes besat så teamet er klar til at tage fat, når de nye regler, som vil være teamets primære opgave, træder i kraft” udtaler Eva Kjer Hansen.

Det nye revisionsteam vil bestå af i alt 4 personer med juridiske og revisionsmæssige kompetencer. Teamet skal kontrollere fiskere og deres samarbejdspartnere på deres arbejdspladser rundt om i landet. Hovedopgaven er at kontrollere, at kvotekoncentrationsreglerne overholdes, og særligt at de nye regler om bestemmende indflydelse overholdes, så ingen ejer flere kvoter end tilladt.

Opgaven indeholder også kontrol af de nye, skærpede regler om A-status. De regler skal sikre, at man kun kan blive erhvervsfisker med A-status på basis af praktisk fiskeri og ikke på basis af arbejde bag et skrivebord.

”Etableringen af teamet er en klar styrkelse af Fiskeristyrelsens kontrol. Revisionsteamet vil som noget nyt få adgang til oplysninger i pengeinstitutter, f.eks. bevægelser på indskuds- eller lånekonti og på den måde sikre, at alle krav til efterlevelse af de nye strammere kvotekoncentrationsregler overholdes. Revisionsteamet får desuden opsøgende opgaver. Det er ikke alene mere dybdegående, men også præventiv kontrol” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Revisionsteamet vil kunne få adgang til fiskerfartøjer og fiskerivirksomheder m.v., der omsætter fisk, med henblik på at efterse logbøger, varebeholdninger, forretningsbøger, regnskabsmaterialer m.v. for at kunne afdække, om tingene er i orden.

Teamet skal systematisk og ud fra en risikobaseret tilgang føre kontrol og får adgang til oplysninger om kvoteejerskab og økonomiske mellemværender hos bl.a. virksomheder, pengeinstitutter og revisorer. Arbejdet vil bl.a. omfatte gennemgang af selskabsoplysninger, regnskaber og konkrete transaktioner, herunder fartøjs- og kvotehandler, analyse af relationer mellem aktører samt kontrol med udenlandske kvoteejere.

For yderligere information, kontakt presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf. : 61979033

Fakta:
 
•         Etableringen af revisionsteamet er politisk aftalt i forbindelse med aftalen om kvotekoncentration i dansk fiskeri.
•         Der er skabt en lovhjemmel, der skal sikre, at temaet har rettigheder til at udføre sit arbejde og der er sikret finansiering af de nye årsværk via en bevilling på Finansloven, startende med Finansloven for 2019.
•         Der har været et omfattende rekrutteringsarbejde i gang for at finde den rette person til at stå i spidsen for revisionsteamet. Den ledende revisor tiltræder 1. april.
•         Revisionsteamet vil skulle bemandes med foreløbigt 4 fuldtidsmedarbejdere omfattende en ledende revisor, en ”menig revisor”, en jurist og en medarbejder med kontrolfaglig baggrund.
•         Rekrutteringen de øvrige medarbejdere er i gang.
•         Kontrollen vil ske på baggrund af oplysninger fra bl.a. fiskernes revisorer, pengeinstitutter, samt virksomheder med tilknytning til fiskeriet. Andre opgaver kan være kontrol af personer eller selskaber, som har fx lån, pant, kaution i fiskerivirksomheder.

Teamet skal kontrollere mellem 100 og 150 erhvervsfiskere om året for at sikre, at reglerne om A-status overholdes. I Danmark er der ca. 1.300 erhvervsfiskere med A-status.