Spring til indhold

Årsagerne til kritisabel sagsbehandling undersøges

30.03.2019  08:01

Det bliver konsulenter fra Deloitte, der skal afdække årsagerne til den mangelfulde og fejlbehæftede administration i fiskeriforvaltningen, som har medført kritik fra Rigsrevisionen. Formålet er blandt andet at komme med anbefalinger til, hvordan administrationen kan forbedres fremadrettet.
 
Som opfølgning på Rigsrevisionens gentagne kritik besluttede fiskeriminister Eva Kjer Hansen, at også årsagerne til den kritisable sagsbehandling skulle undersøges, for at finde svar på, hvordan det kunne gå så galt. Efter en udvælgelsesproces er Deloitte blevet tildelt opgaven.
 
”En række undersøgelser har afdækket og beskrevet den kritisable sagsbehandling på fiskeriområdet. De har altså beskrevet, hvad der er sket. Den her undersøgelse skal gøre os klogere på, hvordan det kunne ske. Det spørgsmål har vi brug for at få belyst, også i arbejdet med at styrke forvaltningen fremadrettet,” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.   
 
Genopretningen af fiskeriområdet har været i gang siden Rigsrevisionens beretning i august 2017. Området blev overflyttet til Udenrigsministeriet.  Ledende medarbejdere blev flyttet fra området, der er etableret en selvstændig Fiskeristyrelse, og der er indsat en ny ledelse. Området fået tilført ekstra midler, så der kan ansættes flere personer, særligt jurister.
 
”Genopretningen af fiskeriområdet har været i gang i mere end halvandet år, og det vil tage tid at genopbygge tilliden til systemet. Denne undersøgelse skal se systemet efter i sømmene, så vi undgår, at noget lignende sker igen,” siger Eva Kjer Hansen.
 
Undersøgelsen vil bl.a. se på organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, samt kontrol og tilsyn, og undersøgelsen vil dermed ikke have til formål af placere et ansvar hos enkelte medarbejdere.
 
Der er lagt op til, at tidligere og nuværende medarbejdere på fiskeriområdet vil blive interviewet i forbindelse med undersøgelsen. 
 
Undersøgelsen forventes færdig ved udgangen af andet kvartal 2019.
 
For yderligere information,
kontakt Presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf. : 61979033