Spring til indhold

Ændring af fiskeriloven sendes nu i høring

10.09.2018  14:09
Med lovforslaget implementeres den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der blev vedtaget med aftalen om kvotekoncentration i november 2017. Fremover skal også de kvoter, en fisker har bestemmende indflydelse over tælle med i fiskerens kvoteloft. Der er tale om en markant skærpelse af reglerne.

Den nye model medfører, at både de kvoter, en fisker ejer og de kvoter, fiskeren har indflydelse på, fremover vil tælle med i fiskerens samlede kvoteloft. Det skal forhindre, at kvotelofterne kan omgås ved långivning eller kreative virksomhedskonstruktioner.  Samtidig skærpes fiskernes oplysningspligt om, hvilke økonomiske relationer de har til andre fiskere. Tilstedeværelsen af et økonomisk mellemværende vil fremover antages at give bestemmende indflydelse. 

”Med den nye model sikrer vi, at det ikke længere vil være muligt for en fisker at købe sig adgang til kontrollerende andele over det fastsatte loft via lån af penge til andre fiskere eller andre kreative krumspring. Vi får et langt bedre indblik i pengestrømmene i dansk fiskeri og skærper således kontrollen med bestemmende indflydelse markant. På den måde kan vi bedre kontrollere, at der ikke snydes med reglerne” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Loft over kvoteejerskab, men stadig muligt at leje kvoter

Der er gennemført en række stramninger i reglerne om kvotekoncentrationer. Lofterne for, hvor mange kvoter en fisker kan eje eller have indflydelse på er blevet strammet. Der indføres ikke et loft over, hvor mange fisk en fisker må fange og det vil fortsat være muligt at leje kvoter. De kvoter tæller ikke med i kvoteloftet. Der indføres et loft over udleje på 75% og et krav om, at alle fartøjer minimum skal fiske 25% af fartøjets mængde.


Evaluering i 2021 og mulig ny model der indeholder lejede kvoter

 

Med lovforslaget indføres en skærpet oplysningspligt til fiskerne om de kvoter de lejer ud, og de kvoter de selv lejer. Disse oplysninger vil indgå i den samlede evaluering af modellen i 2021, der også skal se på, hvordan lejede kvoter vil kunne tælles med i det samlede kvoteregnskab. Alle partier var enige om ikke at inkludere lejede kvoter i det samlede kvoteregnskab for nuværende. Der var enighed om, at afvente virkningerne af de begrænsninger der nu indføres på de kvoter man må leje ud.

”Nu holder vi et skarpt øje med, hvordan den nye model fungerer. Vi skærper fiskernes oplysningspligt og får på den måde langt større gennemsigtighed i lejemarkedet for kvoter”, udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.


Styrket kontrol og skærpede sanktioner

Lovændringen sikrer samtidig hjemmel til det revisorteam, der oprettes til at sikre overholdelse af reglerne. Som opfølgning vil sanktionerne for overtrædelse af reglerne skærpes.

 

Lovforslaget sendes i offentlig høring medio september. Den nye model forventes at træde i kraft i 2019 og vil blive evalueret i 2021.

Kontakt presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf. 61 97 90 33

 

Baggrund

Fakta om lejemarkedet for fiskekvoter

Fiskere har mulighed for at fiske både på kvoter, som de ejer eller som de lejer på årsbasis. Leje af kvoter anvendes bredt i fiskerisektoren. Leje bruges af fiskere, der har få eller slet ingen kvote af den pågældende art. Leje bruges ofte til at få kvote til bifangster. Som for eksempel: Hvis en fisker har kvote til jomfruhummer, men har opbrugt sin torskekvote og ikke har mulighed for at leje yderligere torskekvote, så kan fiskeren ikke fortsætte sit fiskeri efter jomfruhummer, fordi der er risiko for at fange torsk som bifangst. Det ville således lukke hans fiskeri efter jomfruhummer, selvom han stadig havde jomfruhummerkvote tilbage og gå ud over både fiskerens økonomi og dansk økonomi på grund af lavere kvoteudnyttelse. Muligheden for at leje kvoter udgør således en vigtig del af dansk fiskeri.