Spring til indhold

Stop for torskefiskeri i Østersøen

25.04.2019  12:57
Bestanden af torsk i den østlige Østersø har en årrække været under pres, og nu advarer biologer om, at bestanden er tæt på et kollaps. Derfor ønsker fiskeriminister Eva Kjer Hansen at stoppe torskefiskeriet i den østlige Østersø allerede i år. 

”Torskebestanden er meget udfordret. De seneste år er kvoten blevet kraftigt reduceret, men der er behov for at tage mere drastiske midler i brug. Alt tyder på, at biologerne vil anbefale, at fiskeriet bliver lukket fra næste år, men fiskeriet skal begrænses markant allerede i år” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. 

Ministeren vil tage problemet op med sine kollegaer fra de øvrige Østersølande med henblik på en fælles løsning for hele Østersøen. Fiskeriministeren vil foreslå, at fiskeriet efter torsk helt stoppes, dog med undtagelse af uundgåelig bifangst.

”Vi kan ikke løse problemet i Danmark alene. Derfor vil jeg foreslå mine kollegaer fra de øvrige østersølande, at den samlede torskekvote i den østlige Østersø reduceres med 70 procent allerede i år. Det vil betyde et stop for målrettet torskefiskeri, men stadig give mulighed for bifangst af torsk i andre fiskerier”, udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

For yderligere information kontakt: presserådgiver Anna Munck, tlf. 61 97 90 33, e-mail: annmun@um.dk

Baggrund

Torskekvoten i den østlige Østersø er blevet mere end halveret i løbet af de sidste 5 år, men det har ikke været tilstrækkeligt til at hjælpe bestanden.

Ifølge det internationale havforskningsråd, ICES, er situationen for torsken i den østlige Østersø særdeles alvorlig. Bestanden er nu på så lavt et niveau, at selv hvis der lukkes helt for fiskeriet i 2020, vil bestanden ikke kunne nå målet for selv den laveste bundgrænse for bestanden.

En del af forklaringen på den dårlige bestand er sandsynligvis et stigende antal sæler.  I løbet af de sidste ca. 20 år er antallet af gråsæler i Østersøen vokset fra ca. 16.000 til 35.000. Gråsælernes samlede forbrug af fisk i Østersøen udgør ca. 50.000 tons om året. Desuden er sælerne bærere af parasitter, der udmagrer torskene.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har derfor taget initiativ til et samarbejde blandt landene om regulering af sæler, med henblik på en fælles løsning for hele Østersøen.   Seneste nyt

    Se alle