Spring til indhold

Økonomisk støtte på vej til fiskere i Østersøen

03.09.2018  06:57
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er klar med en pulje på 8,2 mio. kr. der skal kompensere fiskere i Østersøen for tabte indtægter som følge af de seneste års store reduktioner i torskekvoten.

Torskefiskerne i Østersøen har de seneste år været hårdt ramt på indtjeningen af markant lavere torskekvoter. De lavere kvoter er indført for at beskytte torskebestanden. For at komme fiskerne til hjælp blev der i 2017 lavet en kompensationsordning for tabt indtjening.

Nu er fiskeriministeren klar med ny økonomisk støtte for 2018.

”Torskefiskeriet udgør en væsentlig del af fiskernes indtægt i Østersøen, og de seneste års lave kvoter har ramt dem hårdt. Derfor har vi valgt at afsætte 8,2 mio. kr. til at kompensere for tabt indtjening i 2018. Forhåbentligt kan det være med til at hjælpe fiskerne igennem den svære tid,” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Torskekvoten blev i 2017 reduceret med 56 procent i den vestlige Østersø og med 25 procent i den østlige Østersø, mens kvoten i 2018 forblev uændret i den vestlige Østersø og nedsat med yderligere 8 procent i den østlige Østersø.

De markante reduktioner er foretaget for at beskytte torskebestanden i Østersøen, og fiskeriministeren giver roser til dansk fiskeri for at udvise forståelse og være med til at fremtidssikre fiskeriet.

”Det er afgørende, at vi får genoprettet torskebestanden i Østersøen, så fiskeriet og livet i havnene igen kan blomstre. Det oplever jeg også en forståelse for i erhvervet, og i mellemtiden handler det om at finde løsninger, der kan understøtte erhvervet nu og her, indtil vi forhåbentligt snart kan se fremgang i bestanden. Her er kompensationsordningen et skridt på vejen”.

Kompensationen udbetales som de minimis støtte med nationale midler og administreres af Fiskeristyrelsen. Læs mere her (Link til Fiskeristyrelsen.dk).

Kontakt
Pressesekretær, Anna Munck, Udenrigsministeriet, tlf.: 61 97 90 33, e-mail: annmun@um.dk

FAKTABOKS:
De minimis støtte er en lovlig statsstøtte, som offentlige myndigheder kan give en enkelt virksomhed op til 223.500 kr. over en periode på tre regnskabsår. Ansøgerne skal opfylde en række betingelser for at opnå kompensation, som blandt andet handler om, hvor meget fiskeriaktivitet fiskeren har i Østersøen, og hvor stor en andel torskefiskeriet udgør af fiskerens samlede aktivitet.