Spring til indhold

Kvinder i ledelse og bestyrelser

For få kvinder i Danmark ender med at bruge deres gode uddannelse i en ledende stilling.

Danmark har nogle af verdens bedst uddannede kvinder. Alt for få af dem ender med at bruge deres gode uddannelse i en ledende stilling på topchefniveau eller i bestyrelser.

Virksomhederne skal udnytte de mange talentfulde og veluddannede kvinder, vi har i Danmark, og samfundet skal høste gevinsten af, at alle talenter bliver bragt i spil.

Den danske model for flere kvinder i virksomhedsledelse

Den 14. december 2012 vedtog Folketinget loven 'den danske model for flere kvinder i ledelse'. Formålet er reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser og ledelse, således at der kommer en mere ligelig fordeling.

Den samlede udmøntning af loven indeholder følgende elementer:

  • Det pålægges de ca. 1100 største virksomheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan
  • De cirka 1100 største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer
  • Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal m.v. i årsrapporten
  • De statslige virksomheder og institutioner skal uanset størrelse opstille måltal, og virksomheder og institutioner med over 50 medarbejdere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelse.
""