Spring til indhold

Ligestillingsvurdering af lovforslag

Oversigt over de ligestillingsvurderinger, som er foretaget i lovprogrammet siden 2005.

Lovgivningen er som udgangspunkt kønsneutral. Virkningerne af en lov kan imidlertid være af større betydning for det ene frem for det andet køn. Det kan betyde, at loven i mindre grad får den tilsigtede effekt.

Ved at ligestillingsvurdere et lovforslag bliver man fra start i processen bevidst om kønsaspektets betydning. Eventuelle kønsforskelle i konsekvenserne af en lov bør indgå i beslutningsprocessen, ligesom det bør fremgå af lovbemærkningerne.

 

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2017-18Ligestillingsvurderinger foretaget i lovprogrammet siden 2005

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2017/2018 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2016/2017 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2015/2016 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2014/2015 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2013/2014 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2012/2013 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2011/2012 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2010/2011 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2009/2010 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2008/2009 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2007/2008 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2006/2007 (pdf)

Ligestillingsvurderinger i lovprogrammet 2005/2006 (pdf)