Spring til indhold

Kom til fagseminar om flere mandlige pædagoger i dagtilbud

12.10.2016  08:00
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer i samarbejde med en række professionshøjskoler til en række fagseminarer, der skal give inspiration til at styrke arbejdet med at tiltrække, fastholde og rekruttere mandligt pædagogisk personale i dagtilbuddene.

''

Som led i arbejdet med at sikre mangfoldig sammensætning af personalet i vuggestuer, dagplejer og børnehaver inviterer Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og professionshøjskoler til tre regionale fagseminarer. Fagseminarerne byder på videnoplæg, casepræsentationer og workshops med fakta og tal, anbefalinger og konkrete værktøjer til arbejdet for at få mere mandligt pædagogisk personale i dagtilbuddene. I løbet af dagen vil deltagerne også få rig mulighed for at udveksle erfaringer og netværke.

Fagseminarerne afholdes i tre forskellige byer på datoerne vist nedenfor.

Tirsdag den 15. november, kl. 9:30 – 16:00 VIA, Viborg
Se program og tilmeld dig her

Tirsdag den 22. november, kl. 9:30 – 16:00 UC Syd, Kolding
Se program og tilmeld dig her

Onsdag den 23. november, kl. 9:30 – 16:00 UCC, København
Se program og tilmeld dig her

Se det generelle program for fagseminarerne nedenfor eller klik dig ind på eventsiden for hvert fagseminar for at se detaljeret program (links i skema ovenfor). Da flere programelementer går igen på de tre fagseminarer, anbefaler vi, at du kun tilmelder dig ét seminar.

Fagseminarer vil være særligt relevante for:

  • Professionshøjskoler (pædagoguddannelsen)
  • Kommuner (medarbejdere i forvaltninger ansvarlige for dagtilbudsområdet)
  • Dagtilbud (ledelse og pædagogisk personale)

Deltagelse er gratis og inkluderer forplejning i løbet af dagen (det er ikke muligt at få dækket transportomkostninger el. lign.). Tilmelding sker elektronisk via eventsiderne (links i skema ovenfor) og sker som udgangspunkt efter først-til-mølle princippet.

Baggrund for fagseminarerne
Fagseminarerne afholdes som led i en større kampagne igangsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der skal sætte fokus på betydningen af en mangfoldig medarbejderskare i dagtilbuddene – særligt ved at tiltrække og fastholde flere mænd.

Der er færre mænd end kvinder, der søger arbejde inden for det pædagogiske felt, og jo yngre børnene er, jo færre mænd er der. Blandt de studerende på pædagoguddannelserne udgør mænd 28 procent, mens mændene kun står 6,7 procent af personalet i børnehaver og 2,7 procent i vuggestuer.

Den skæve kønsfordeling kan være udtryk for, at mænd og kvinder ikke har lige muligheder inden for uddannelse og arbejde. Den skæve kønsfordeling blandt det pædagogiske personale kan betyde, at piger og drenge ikke har mulighed for at spejle sig i både kvinder og mænd i dagtilbuddet. En mere balanceret kønsfordeling vil også have betydning for arbejdsmiljøet i dagtilbuddene og bidrage til udviklingen af nuancerede kønsforståelser hos børnene.

Program for seminarerne
09:30 – 10:00  Ankomst og registrering 

10:00 – 10:10  Velkommen og rammesætning for kampagne for flere mandlige pædagoger i dagtilbud v. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

10:10 – 10:20  Introduktion til dagens program og indledende oplæg v. UC-værten 

10:20 – 11:00  Ekspertoplæg: UC SYD og UCC: Prof. Dr. Tim Rohrmann, Dresden University for Applied Sciences in Social Work, Education and Nursing Sciences, Tyskland (oplæg på engelsk) VIA: Ole Bredesen Nordfjell, Reform – ressurssenter for menn, Norge  

11:00 – 11:25 Videnoplæg v. ph.d. Ulla Gerner Wohlgemuth og ph.d. Marianne Kemény Hviid, UC SYD. ”Mangfoldighed og mænd – inspiration til arbejdet med
 mangfoldighed og ligestilling i dagtilbud” 

11:25 – 11:40  Kaffepause og transport til workshops 

11:40 – 12:30  Temabaserede workshops  

12:30 – 13:15  Frokost 

13:15 – 14:05 Temabaserede workshops

14:05 – 14:20 Kaffepause og transport til plenum

14:20 – 14:45 Caseoplæg v. områdeleder i Kokkedal, Kristina Avenstrup, Fredensborg Kommune ”Et attraktivt arbejdsfelt for alle – pædagogisk professionalisme som rekrutterings- og fastholdelsesstrategi”

14:45 – 15:05 Inspirationsoplæg: VIA og UC SYD: Uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard. UCC: Mette Aagaard Larsen, medlem af forretningsudvalget i BUPL
 
15:05 – 15:50 Tilbagemeldinger fra workshops og diskussion i plenum

15:50 – 16:00 Afrunding og tak for i dag v. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og UC-værten

Programmet ovenfor er vejledende, da hvert seminars program udarbejdes i samarbejde med den relevante professionshøjskole, og lokale tilpasninger og programpunkter vil derfor forekomme.