Spring til indhold

Husk det blå sygesikringskort

04.06.2014  12:30
Den offentlige rejsesygesikring ophæves pr. 1. august 2014. Det betyder, at du ikke længere er dækket med dit gule sundhedskort, når du skal ud at rejse i andre EU-/EØS-lande. I stedet bør du anskaffe sig et blåt EU-sygesikringskort, hvis du er berettiget til et sådant.

Fra 1. august dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.
Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit rejseselskab.

Det er gratis at bestille et blåt EU-sygesikringskort. Du skal bestille det blå kort digitalt på www.borger.dk
 
Hvis du ikke har mulighed for at bestille dit blå EU-sygesikringskort digitalt, eller opfylder du ikke umiddelbart betingelserne for at få et dansk EU-sygesikringskort, skal du kontakte dit lokale borgerservicecenter for at få hjælp.
Bemærk, at der er en anderledes ansøgningsform for EU-sygesikringskort, hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, modtager dansk pension, og er sygeforsikret for dansk regning i bopælslandet.

For mere information: http://huskdetblaa.dk/