Spring til indhold

Danmark til FN-eksamen i menneskerettigheder

20.01.2016  10:59
Udenrigsminister Kristian Jensen fremlægger i morgen status for menneskerettighederne i Danmark ved FN’s Menneskerettighedsråd i Genève (det såkaldte Universal Periodic Review - UPR). Kristian Jensen ser UPR-processen som et sted, hvor Danmark kan fremme sit syn på menneskerettighederne og presse på for forbedringer.

Udenrigsminister Kristian Jensen fremlægger i morgen, den 21. januar 2016, status for menneskerettighederne i Danmark ved FN’s Menneskerettighedsråd i Genève (det såkaldte Universal Periodic Review - UPR). Kristian Jensen skal her diskutere menneskerettighedssituationen i Danmark med FN’s medlemslande og modtage deres anbefalinger. 

”I Danmark står menneskerettighederne stærkt, men vi kan selvfølgelig altid gøre tingene bedre. Det ser jeg frem til at drøfte med de andre FN-medlemslande. Jeg ser UPR-processen som et vigtigt redskab, hvor alle lande kan stille spørgsmål til hinanden om menneskerettighederne. Der skal vi fremme Danmarks syn på menneskerettighederne og presse på for forbedringer.

Mit politiske pejlemærke er, at alle mennesker i højere grad skal have frihed til at leve deres eget liv og træffe deres egne valg om fremtiden – med respekt for andres liv og frihed. Jeg vil også benytte mødet i Geneve til at gøre opmærksom på Danmarks kandidatur til Menneskerettighedsrådet fra 2019 – 2021”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Baggrund
Alle 193 FN-medlemslande skal med ca. 5 års mellemrum til ”eksamen” i menneskerettigheder i FN’s Menneskerettighedsråd. Det primære formål med UPR-processen er at styrke overholdelsen af menneskerettighederne i praksis, dvs. ikke bare i ord og hensigt, men også ved at sikre, at det enkelte menneske rent faktisk kan mærke en forskel. UPR har således karakter af et obligatorisk bedømmelsessystem, hvor FN's medlemsstater en efter en deltager i en interaktiv dialog, hvor landets samlede menneskerettighedssituation drøftes, og hvor de øvrige FN-medlemslande kommer med anbefalinger til, hvordan det pågældende land kan fremme respekten for og sikre effektiv overholdelse af menneskerettigheder til fordel for landets borgere.

Danmarks første UPR-eksamination fandt sted den 2. maj 2011. FN-medlemslande fremsatte dengang 133 anbefalinger til Danmark. Danmark offentliggjorde efterfølgende et svar på hvilke anbefalinger, der kunne accepteres. Danmark tog herefter i 2013 initiativ til en UPR-midtvejsrapportering, hvor der igen blev foretaget en grundig gennemgang af alle anbefalingerne til Danmark, herunder også de anbefalinger, som ikke kunne accepteres i første omgang. I alt har Danmark accepteret 102 anbefalinger fuldt ud, mens 5 anbefalinger er blevet delvist accepteret.

Under mødet vil udenrigsministeren blandt andet få spørgsmål på baggrund af den rapport, som regeringen fremsendte til FN i oktober 2015.

Som i forbindelse med den første eksamination vil Danmark også efter eksaminationen den 21. januar skulle tilkendegive hvilke anbefalinger der kan accepteres. 

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124