Spring til indhold

Verden klar til at implementere aftalen om Irans atomprogram

17.01.2016  11:20

Det internationale atomenergiagentur, IAEA, har i dag bekræftet, at Iran nu har imødekommet alle de betingelser, der blev opstillet sidste sommer i aftalen om Irans atomprogram. Dermed kan aftalens bestemmelser om sanktionslettelser træde i kraft. IAEA vil fortsat overvåge, at Iran også fremover lever op til sine forpligtelser.
 
"Det er meget glædeligt, at vi nu er klar til at implementere atomaftalen med Iran. Aftalen bygger på kontrol og verifikation og det er vigtigt for mig, at IAEA i dag har kunnet bekræfte, at Iran har leveret sin del, så EU og USA nu kan lette sanktionerne. Vi skal være sikre på, at Irans atomprogram alene har et civilt formål.
 
I starten af januar så jeg ved selvsyn det store potentiale, der er for Danmark og danske virksomheder i Iran. Vi vil sammen med erhvervslivet blive ved med at se på, hvordan vi kan øge samhandlen. 
 
Det er selvfølgelig afgørende, at Iran fremover overholder sine forpligtelser på det nukleare område. Derfor er det godt, at IAEA bliver ved med at gennemføre sine inspektioner i Iran - de næste mange år. Danmark har vi allerede bevilliget knap 5 mio. kroner specifikt til IAEA’s arbejde i Iran”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.
 
Baggrund:
Efter mere end et årtis forhandlinger med Iran om landets atomprogram blev der den 14. juli 2015 indgået en aftale mellem Iran og EU3+3 (Frankrig, Tyskland og UK, samt Kina, Rusland og USA). EU har ved Den Højtstående Repræsentant Mogherini spillet en afgørende rolle som facilitator. Aftalens formål er at sikre, at Irans atomprogram fremadrettet alene har civile formål. Med aftalen skabes der mulighed for et øget politisk og økonomisk engagement med Iran, såfremt Iran fortsat efterlever sine forpligtelser.
 
Det internationale atomenergiagentur, IAEA, spiller en afgørende rolle i at overvåge den iranske implementering af aftalen. I dag kunne IAEA fastslå, at Iran har taget alle de skridt, man har forpligtet sig til, for at aftalen kan træde i kraft. Iran har bl.a. reduceret sit lager af beriget uran, afviklet størstedelen af sine centrifuger til berigelse af uran og gennemført tekniske ændringer af tungtvandsreaktoren i Arak, som gør den mindre egnet til at producere materiale, der kan bruges til atomvåben. Med IAEA’s bekræftelse er aftalens ”Implementation Day” nået, og EU og USA kan iværksætte de sanktionslettelser, der er aftalt.
 
IAEA vil også fremover monitorere, at Iran bliver ved med at leve op til sine forpligtelser. I kraft af aftalen har IAEA flere rettigheder og bedre instrumenter til rådighed i Iran end i noget andet land i verden de næste 25 år. Danmark støtter IAEA’s arbejde med at monitorere og verificere atomaftalen specifikt med et beløb på 4,75 mio. kr. over Freds- og Stabilitetsfonden. Konkret går de danske midler bl.a. til at betale for udsendelse af inspektører samt udtagelse og analyse af prøver, drift af laboratorier mv.
 
For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124.