Spring til indhold

Lær dansk online med legat

04.08.2015  13:38

Foreningen Danes Worldwide uddeler seks legater til Online Danskundervisning for dansktalende børn og unge bosat i udlandet.

Legaterne er forbeholdt dansktalende familier, som har begrænsede økonomiske ressourcer til at tilmelde deres børn til kompetencegivende danskundervisning i Danmark.

Danes Worldwide (en nonprofit, almennyttig forening for danskere i udlandet) tilbyder danskundervisning på folkeskoleniveau (0.-9. klasse) til elever i alderen 6-17 år, som til dagligt bor uden for Danmarks grænser. Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan passes ind ved siden af lokal skolegang. I år kan Danes Worldwide tilbyde seks legater takket være penge fra fondsmidler og private sponsorer. Læs mere om kriterierne for at søge her.

Online Danskundervisning er et undervisningstilbud til familier, der ønsker, at deres barn taler og skriver dansk på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark. Undervisningsprogrammet er det eneste af sin art og er tilrettelagt i samarbejde med Undervisningsministeriet. Som afslutning på 9. klasse er det muligt at aflægge 9. klassesprøven (tidl. kendt som folkeskolens afgangsprøve) i dansk på Den Danske Sommerskole