Spring til indhold

Lagtingssvalg på Færøerne den 1 september - sådan stemmer du

07.08.2015  19:41

Der er udskrevet Lagtingsvalg på Færøerne tirsdag den 1. september 2015. For at stemme, skal man være optaget på lagtingsvalglisten i Danmark. Læs mere om udlandsdanskeres valgret:

http://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.aspx  

og om stemmeret på Færøerne:

http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/bo-och-vistas-i-norden/bo-och-vistas-paa-faeroearna/stemmeret-paa-faeroeerne

Danske statsborgere, der er optaget på lagtingsvalglisten og som opholder sig midlertidigt i Brasilien, kan kontakte enten ambassaden i Brasilia eller generalkonsulatet i São Paulo omkring muligheden for at brevstemme.

Der er ikke fastsat nogen frist for at afgive brevstemme i udlandet. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være den relevante kommune i hænde inden afstemningen påbegyndes den 1. september 2015.

Det vil i praksis sige, at stemmer skal afgives senest mandag den 17. august. Det er muligt at afgive brevstemmer efter denne dato, men det kan ikke garanteres, at disse stemmer vil nå frem i rette tid.

Venligst medbring billedlegitimation (f.eks. pas eller kørekort).