Spring til indhold

Danmark støtter IAEAs konkrete overvågning af atomaftalen med Iran med knap 5 mio. kr.

10.09.2015  10:02

Danmark giver i dag på et møde i IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur) tilsagn om knap 5 millioner kroner til IAEA’s arbejde med at overvåge Irans efterlevelse af atomaftalen om Irans atomprogram, der blev indgået 14. juli mellem Iran og verdenssamfundet repræsenteret ved EU3+3 (Frankrig, Tyskland og UK plus Kina, Rusland og USA).

”Jeg er glad for, at Danmark i dag giver knap 5 millioner kroner til IAEA’s vigtige arbejde. Atomaftalen mellem Iran og EU3+3 om Irans atomprogram var et gennembrud. Men nu handler det om at gennemføre den. Iran skal leve op til sine forpligtelser, og IAEA spiller en central rolle i at verificere og sikre, at det sker."

"Samtidig opfordrer vi andre lande til at støtte IAEA med yderligere bidrag. Det er min forventning, at EU også vil bidrage. Det handler om stabilitet i regionen og internationalt”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Baggrund:
Efter mere end et årtis forhandlinger med Iran om landets atomprogram blev der den 14. juli 2015 indgået en aftale mellem Iran og EU3+3 (Frankrig, Tyskland og UK, samt Kina, Rusland og USA). EU har ved Den Højtstående Repræsentant Mogherini spillet en afgørende rolle som facilitator. Aftalen vurderes at kunne sikre, at Irans atomprogram fremadrettet alene har civile formål. Med aftalen skabes der mulighed for et øget politisk og økonomisk engagement med Iran, såfremt Iran efterlever sine forpligtelser. 

Fremadrettet venter implementeringen af aftalen, herunder monitorering af de iranske atomaktiviteter og mulige sanktionslempelser. Det internationale atomagentur, IAEA, vil her spille en afgørende rolle. IAEA skal monitorere den iranske efterlevelse af aftalen via inspektioner i landet og afrapportering til FN’s Sikkerhedsråd samt aftaleparterne. Såfremt Sikkerhedsrådet og EU3+3-landene er tilfredse med den iranske implementering af aftalen, vil næste skridt være sanktionslempelser.

Et helt centralt element er aftalens monitoreringsmekanisme, som forestås af IAEA, der således får en afgørende rolle i forhold til at monitorere og verificere den nye aftale kaldet Joint Comprehensive Plan of Action. Arbejdet er afgørende for at kunne fastslå, at der sker reel efterlevelse af alle forpligtelser fra iransk side. IAEA’s udgifter til verifikation og monitorering i Iran i henhold til atomaftalen anslås til 9,2 mio. euro årligt fra 2016. Derudover er der udgifter ifm. IAEA’s monitorering i resten af 2015, der anslås til knap 1 mio. euro månedligt og skal dækkes via frivillige bidrag. Danmark har derfor besluttet at støtte IAEA’s arbejde med at monitorere og verificere atomaftalen med et beløb på 4,75 mio. kr. over Freds- og Stabilitetsfonden. Konkret går de danske midler bl.a. til at betale for udsendelse af inspektører samt udtagelse og analyse af prøver, drift af laboratorier mv.

Atomaftalen berører alle relevante dele af håndteringen af det iranske atomprogram, herunder (i) berigning, forskning og stockpiles, (ii) atomanlæggene, samt oparbejdning af nukleart materiale, (iii) inspektion, transparens og tillidsskabende foranstaltninger, (iv) sanktioner, samt (v) tidsfrister for de forpligtelser, der påhviler Iran.
 
For yderligere information kontakt:
Lars Peter Levy, presserådgiver for udenrigsministeren, tlf.: 41904124