Spring til indhold

Regeringen fordobler Danmarks udviklingsbidrag til WHO

02.09.2020  11:13
På finansloven for 2021 afsætter regeringen 70 mio. kr. i udviklingsbistand til FN’s Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Verden er ramt af en COVID-19 pandemi. De fattigste og svageste rammes hårdest og uligheden stiger. For første gang i 20 år stiger antallet af fattige i verden. Årtiers udviklingsresultater risikerer at blive tabt på gulvet, og vi mister vigtige skridt mod opfyldelsen af FN’s verdensmål.

”COVID-19 pandemien har om noget understreget betydningen af internationalt samarbejde på sundhedsområdet. Tiden er til at stå sammen om verdenssundhedsorganisationen. Derfor har jeg også været bekymret over, at se en stor donor som USA har valgt at trække støtten. Med en fordobling af Danmarks bidrag til WHO er vi med til at tage et globalt ansvar og styrke sundhedsindsatsen for nogle af de mest sårbare i verden” udtaler minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn.

”Den tætte sparring med WHO har været afgørende for vores håndtering af corona. Mens vi heldigvis er lykkedes med at få kontrol over virus i Danmark, har pandemien andre steder ramt langt hårdere. Virus kender ikke landegrænser, og derfor er samarbejde, deling af viden og lokale indsatser over hele verden så utrolig vigtigt – og derfor har vi også brug for et stærkt WHO”, udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

WHO har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. På finansloven for 2021 er der afsat 70 mio. kr., hvilket er en fordobling sammenlignet med finansloven for 2020, hvor der var afsat 35 mio. kr. til organi-sationen. I 2020 er der herudover givet mere end 100 mio. kr. i akutte bidrag til WHO over udviklingsbistanden gennem de danske hjælpepakker. Midlerne har bidraget til organisationens arbejde med at inddæmme COVID-19 krisen og op-bygge de fattigste landes egen sundhedskapacitet.

Ud over bidraget til WHO lægger regeringen op til følgende i finansloven for 2021 på det udviklingspolitiske område:

  • Dansk lederskab for den grønne omstilling internationalt og i udviklings-samarbejdet – 450 mio. kr. mere til klima og den grønne dagsorden
  • Bedre hjælp til flere i nærområderne i områder plaget af krise og konflikt – 350 mio. kr. ekstra til indsatser i nærområderne og skrøbelige lande samt en forsat rekordhøj humanitær ramme på 2,7 mia. kr. 
  • Større prioritering af projekter i Afrika, som bl.a. skal sikre, at langt flere afrikanere får en faglig uddannelse og adgang til rent vand og energi. Regeringen vil samtidig arbejde videre med og styrke Danmarks indsats for bl.a. ligestilling, kvinder og pigers rettigheder.

Læs mere i Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter 2021:
https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/prioritetsplaner/