Spring til indhold

Vareeksporten faldt 2,4 pct. i juli 2020. Årsstigningstakten faldt til 2,3 pct.

08.09.2020  11:02
I juli 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 2,4 pct. i forhold til juni, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 2,3 pct. fra forrige måneds års-vækst på 3,5 pct. Faldet de seneste tre måneder har været 1,1 pct. i forhold til tre måneder forud og år-til-dato er vareeksporten faldet 2,0 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Faldet i vareeksporten i juli sker oven på en vækst i eksporten i maj og juni. Faldet i juli var især drevet af tilbagegang til Tyskland på 6,9 pct. i forhold til juni og samlet er vareeksporten til Tysk-land reduceret med 17 pct. i de første syv måneder af 2020 i forhold til samme periode sidste år. Til Storbritannien har det tilsvarende fald i år været 31 pct. og til Sverige 8 pct. Omvendt har vareeksporten til USA og Kina været 20-25 pct. højere i de første syv måneder af 2020 end samme periode i 2019, og til Nederlandene, som også fungerer som transit til andre lande, er niveauet for vareeksporten i 2020 ca. 32 pct. højere end samme periode sidste år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download PDF eller WORD