Spring til indhold

Ligestillingsminister Karen Ellemann sikrer historisk højt beløb til ligestilling med satspuljeaftalen  

10.11.2017  14:17
I forbindelse med den indgåede satspuljeaftale styrkes indsatsen over for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), og den fremtidige indsats mod menneskehandel sikres med en ny handlingsplan. Der afsættes i alt 88 mio. kr. til området. Det er det højeste beløb, der nogensinde er afsat til ligestilling på satspuljen.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har forhandlet en ny satspuljeaftale på plads på børne- og socialområdet. Som noget nyt er satspuljepartierne bl.a. enige om at afsætte en samlet ramme på 25 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

”Det er historisk, at vi nu samles om at finansiere en række initiativer, der skal fremme LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og stigmatisering. Undersøgelser viser, at denne gruppe generelt har dårligere trivsel end resten af befolkningen. Og der er for mange, der stadig oplever diskrimination og føler sig utrygge i det offentlige rum. Det gælder især LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, der er særligt udsatte. Jeg er stolt over, at vi nu for alvor sætter ind på dette område”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den konkrete udmøntning af rammen på LGBTI-området skal forhandles hos ligestillingsministeren, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-indsatsen. En samlet handlingsplan forventes offentliggjort i foråret 2018.

Med aftalen er partierne desuden blevet enige om at afsætte [63 mio. kr.] i perioden 2019-2021 til en ny handlingsplan mod menneskehandel. Målet med aftalen er at skabe kontinuitet og tryghed om indsatsen allerede nu.

”Menneskehandel er en grov krænkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Jeg er derfor glad for, at vi kan skabe tryghed og kontinuitet om indsatsen. Vi skal sætte ind over for denne grove og krænkende form for udnyttelse af et andet menneske. Vi skal ikke acceptere, at menneskehandel finder sted i Danmark”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den nye handlingsplan bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og sætter blandt andet fokus på, at indsatsen er fleksibel og tilpasset det enkelte offers behov. Samtidig fokuserer den på, at de relevante aktører er parate til at møde nye udviklingstendenser, samt at de aktører, der allerede har kontakt til målgruppen, kender tegn og signaler på menneskehandel og dermed kan bidrage til at forebygge menneskehandel og indgå i det opsøgende arbejde.

Læs aftalen her.

For yderligere oplysninger kontakt

Presserådgiver Anna Munck, tlf. 61 97 90 33, mail: annmun@um.dk