Spring til indhold

Ligestillingsministeren: Det halter med ligestillingen i det offentlige

27.08.2018  07:00
70 procent af de offentlige ansatte er kvinder. 30 procent er mænd. Men de nye ligestillingsredegørelse viser, at det forhold ikke afspejler sig i det offentliges topledelse. Tværtimod er 70 pct. af alle toplederne mænd og kun 30 pct. kvinder. Eva Kjer Hansen kalder det forstemmende og vil have nytænkt ligestillingsredegørelserne, så de på en enkelt måde understøtter ligestilling i det offentlige.

Alle kommuner, regioner og statslige institutioner med mere end 50 ansatte skal hvert andet år lave en ligestillingsredegørelse. Den skal gøre status for deres arbejde med ligestilling både på personaleområdet og for arbejdet med ligestilling på de serviceområder, der vedrører borgerne. Ligestillingsredegørelserne for 2017 er nu færdigbehandlet, og de samlede resultater offentliggøres.

En ting springer særligt i øjnene. At det halter, når det gælder ligestilling i topledelsen. Udviklingen er stort set stagneret. Og i ligestillingsministerens øjne er det særligt slemt, når rekrutteringsgrundlaget i det offentlige bør være markant bedre end i det private. 70 pct. af alle ansatte i det offentlige er kvinder. Alligevel kan man kun finde 30 pct. kvinder blandt toplederne.

”Jeg synes, det kalder på en selvransagelse i det offentlige. Vi har så travlt med at være efter de private virksomheder, fordi de ikke har nok kvinder i deres bestyrelser og ledelser. Men man kan næsten sige, at det i virkeligheden står værre til i det offentlige, som har markant flere kvinder ansat. Hvorfor når de ikke frem til topledelsen”, siger Eva Kjer Hansen.

Det fremgår fx også af ligestillingsredegørelserne, at en meget stor del af kommunerne stort set ikke eller slet ikke inddrager ligestilling, når de rekrutterer ledere. Det drejer sig om 41 procent. Og umiddelbart er der ikke noget tegn på, at det er fordi, de allerede har nået ligestilling.

”Det er jo ikke så mærkeligt, at der ikke sker noget, når så mange kommuner åbenlyst ikke tager ligestilling i ledelse alvorligt. Det fortæller mig, at tiden er inde til, at vi nytænker ligestillingsredegørelserne. Ellers har de jo bare karakter af noget tungt bureaukrati. Vi skal gøre det mere smidigt, og der skal mere fokus på, hvor vi vil hen, og på hvordan resultaterne dokumenteres. Vi har at gøre med store arbejdspladser med mange veluddannede og kvalificerede kvinder. Vi har som samfund ikke råd til ikke at udnytte alle talenter,” siger Eva Kjer Hansen.

Hun vil nu høre udvalgte offentlige myndigheder, hvordan ligestillingsredegørelserne kan forenkles og moderniseres, så de bliver et effektivt og brugbart redskab i ligestillingsarbejdet. 

Baggrund
I det offentlige er kønsfordelingen generelt 70 pct. kvinder og 30 pct. mænd, i det private er kønsfordelingen til sammenligning 62 pct. mænd og 38 pct. kvinder.

Hovedrapporten om ligestillingsredegørelser 2017 viser, at:
• 68 pct. af de statslige institutioner, 60 pct. af kommunerne og 80 pct. af regionerne har en politik for deres arbejde med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet.

• 29 procent af toplederne i kommunerne og 30 procent i staten nu kvinder. Der har været en stigning på 2 procentpoint i andelen af kvindelige topledere i staten og kommuner siden 2015.

Kønsfordelingen i ledelse i kommuner, stat og regioner 2015 og 2017

Procentvis kønsfordeling i staten fordelt på chefniveau 1, 2 og 3

 

Topchefer

Chefer

Øvrige ledere

 

Kvinder

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Mænd

2015

28

72

27

73

50

50

2017

30

70

30

70

50

50

Procentvis kønsfordeling i kommunerne fordelt på chefniveau 1, 2 og 3

2015

27

73

46

54

69

31

2017

29

71

50

50

70

30

Procentvis kønsfordeling i regionerne fordelt på chefniveau 1, 2 og 3

2015

15

85

40

60

57

43

2017

28

72

44

56

60

40

Kilde: Ligestillingsredegørelser 2015,2017


Arbejdet med ligestilling ved rekruttering af ledere

I hvilken grad er der taget initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af ledere?

 

I høj meget høj grad/i høj grad

I nogen grad

I ringe grad/slet ikke

Staten

34 pct.

44 pct.

23 pct.

Kommuner

8 pct.

50 pct.

41 pct.

Regioner (5)

 

80 pct.

20 pct.

Kilde: Ligestillingsredegørelser 2017

Læs mere om resultaterne for 2017 [link til hovedrapporten for 2017] og på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk

Kontaktperson:
Presserådgiver for ligestillingsministeren, Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42