Spring til indhold

Kongeriget Danmark genvalgt til FN's Sokkelkommission

15.06.2017  08:45
Statsparterne til FN's Havretskonvention afholder i disse dage deres årlige statspartsmøde i New York.

På årets møde var der valg til FN's Sokkelkommission (CLCS) og den Internationale Havretstribunal (ITLOS). Begge organer er etableret under FN's Havretskonvention. Den færøske geolog Martin Vang Heinesen har siden 2012 været medlem af CLCS, og han blev i går genvalgt for perioden 2017 - 2022.
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med, at Kongeriget Danmark fortsat har mulighed for at styrke den internationale retsorden gennem vores medlem af Kommissionen. Sokkelkommissionens arbejde - og anbefalinger - er fundamentale i forhold til at fastlægge kyststaternes ydre grænser.

Derudover er det også et godt eksempel på, at vi i rigsfællesskabet har meget at byde på - og kan nå langt - når vi står sammen."

Baggrund
Martin Vang Heinesen er uddannet ved Københavns Universitet og arbejder ved Jarðfeingi, Færøernes Geologiske Undersøgelser".
 
Martin Vang Heinesen er tilknyttet Rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt og har været en ledende kraft i udarbejdelsen og forelæggelsen for CLCS af dokumentation for Kongerigets krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømil henholdsvis nord og syd for Færøerne.
 
Traditionen for støtte fra de nordiske lande til en fælles kandidat blev opretholdt i forbindelse med Kongerigets kandidatur.
 
Med Martin Vang Heinesens valg forventer man yderligere at bidrage til både en høj kapacitet og kvalitet i CLCS’ fremtidige virke.
 
FN's Sokkelkommission består af eksperter indenfor geologi, geofysik og hydrografi og har blandt andet til opgave at vurdere kyststaters krav på kontinentalsokkel - de såkaldte submissioner - og give anbefalinger  for kontinentalsoklernes udstrækning udover 200 sømil.

Kongeriget Danmark har indgivet i alt 5 delsubmissioner for områderne nord og syd for Færøerne og syd, nordøst og nord for Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt:
Havretsrådgiver Henning Dobson Fugleberg Knudsen, Folkeret og menneskeret, Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, tlf. +4541733883.