Spring til indhold

Evaluering af Danmarks støtte til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder: Dansk førsteplads i kampen mod tortur

21.06.2018  13:28
Danmark har status som international frontløber i den globale kamp mod tortur. Det skyldes ikke mindst, at Danmark i de seneste fire årtier vedholdende har arbejdet på at få flere lande til at bakke op om FN-resolutioner, der indskærper og opdaterer forbuddet mod tortur.
Det er den overordnede konklusion i en ny evaluering af Danmarks internationale indsats for at fremme og beskytte menneskerettighederne. Evalueringen har analyseret det danske engagement på menneskerettighedsområdet i tiåret mellem 2006-2016 og konkluderer, at Danmark har udviklet en særlig strategisk tilgang i kampen mod tortur og at Danmark opfattes som den ledende aktør på den internationale scene. Den danske indsats mod tortur er koncentreret omkring FN, hvor danske diplomater vedholdende fremsætter FN-resolutioner relateret til arbejdet med at komme torturen til livs rundt omkring i verdens fængsler og afhøringslokaler. I den forbindelse får Danmark en særlig ros for, at resolutionerne vedtages med konsensus.

Et særlig vigtigt fingeraftryk i kampen mod tortur er også det danske bidrag til det globale initiativ Convention against Torture Initiative (CTI), som er et samarbejde mellem en gruppe af lande, der målrettet arbejder på at få flere lande til at slutte op om FNs Torturkonvention samt sætte fokus på implementeringen af konventionen. Støtten til CTI samt støtten til en række danske og internationale organisationer og institutioner, der er specialiserede inden for området, fremhæves som effektive bidrag i kampen mod tortur. Her peger evalueringen især på samarbejdet med DIGNITY, IRCT og Institut for Menneskerettigheder som særlig stærkt.

Evalueringen peger dog på, at det er svært at måle, hvorvidt det danske bidrag har ført til mindre tortur rundt omkring i verden. Evalueringen har ikke fundet evidens, der viser, om eksempelvis vedtagelse af FN-resolutioner konkret fører til mindre tortur. Men indsatserne bidrager til en platform for dialog og ansvarlighed på nationalt niveau, lyder konklusionen i evalueringen.

Langt sejt træk for retssikkerhed og bedre klageadgang

Evalueringen har også kigget Danmarks indsats for at forbedre retssikkerheden rundt om i verden efter i sømmene. Og selv om det er en af de sværeste udfordringer i det internationale udviklingssamarbejde har Danmark bidraget til konkrete resultater på dette område.

Danmarks støtte til retshjælp til fattige og sårbare grupper i en række af de lande, hvor retssektoren er mål for den danske bistand, har ifølge evalueringen vist sig effektiv. Derudover har Danmark støttet det alternative retsvæsen i flere lande, hvor folk enten ikke kan få adgang til de officielle domstole eller vælger dem fra på grund af manglende tillid.
Evalueringen peger dog på, at bistandsarbejdet inden for retsvæsenet er ”særlig følsomt,” da det ofte er et område, hvor landene ikke bryder sig om indblanding udefra. Samtidig er demokratiet ikke fuldt udbygget i mange af Danmarks samarbejdslande, og derfor er det et langt sejt træk at forbedre retssikkerheden og sikre bedre klageadgang.

Evalueringen er udarbejdet af Nordic Consulting Group og kan downloades på www.evaluering.um.dk
For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Marianne Vestergaard, Udenrigsministeriets Evalueringskontor, på 33 92 00 30 eller marves@um.dk.