Spring til indhold

Nyt ambulant tilbud til unge udsat for kærestevold

27.04.2019  09:00
Med et nyt tilbud sikrer regeringen og satspuljepartierne hjælp til unge i alderen 16-24 år, der er udsat for kærestevold. Tilbuddet består af ambulant psykologrådgivning og netværksgrupper, kampagne- og oplysningsaktiviteter og af opkvalificering af eksisterende sociale rådgivningsindsatser rettet mod unge.

Unge kan have svært ved at sætte grænser, når de udsættes for vold. Og når de oplever vold, søger de alt for sjældent hjælp. Det kan blandt andet skyldes, at de ikke ved, at det, de oplever, er forkert, eller fordi de oplever volden som skamfuld. Derfor afsætter regeringen nu 6 mio. kroner over de næste fire år til projektet ”Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer”.

”Unge er den gruppe i samfundet, der oftest oplever vold i deres kæresteforhold. Hvis vi skal bryde voldskurven, skal vi have fokus på de unge, så de ikke tager volden med sig ind i voksenlivet. Unge, der oplever vold, eller som er i usunde kæresterelationer, kan ikke nødvendigvis se sig selv på et krisecenter. Derfor sætter vi nu ind med både oplysning, rådgivning og ambulant psykologhjælp og netværkstilbud målrettet de unge” siger minister for ligestilling Eva Kjer Hansen.

Statens Institut for Folkesundhed estimerer, at 10.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold . De unge kvinder og mænd, der udsættes for vold i deres kæresteforhold, lider ofte af psykiske problemer, de bruger beroligende medicin og kan være selvskadende eller direkte forsøge selvmord . Rådgivnings- og netværkstilbuddet er en del af handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022, som regeringen og satspuljepartierne samlet afsatte 101 mio. kr. til med satspuljeaftalen for 2019.

Dialog Mod Vold, Sex & Samfund og headspace er udvalgt til drive et rådgivnings- og netværkstilbud i perioden 1. maj 2019 til 31. december 2021, som skal hjælpe unge udsat for kærestevold til at begrænse følgevirkningerne af volden og blive i stand til at leve et ungdomsliv uden vold.

”I dag har vi ikke et tilbud skræddersyet til disse unges behov. Vi ved fra tidligere, at det kan være svært at få de unge til at tage imod et tilbud, som det her, og derfor har vi lagt særlig vægt på, at tilbuddet skal udvikles af aktører, som allerede har god kontakt med unge og aktører, der har viden om vold og ambulante tilbud,” pointerer minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen.

 

OM PROJEKTET: Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer:

Formålet med projektet er, at unge, der har været udsat for kærestevold eller, som er i usunde relationer, får viden og redskaber, der gør dem i stand til at leve et normalt ungdomsliv og bearbejde deres oplevelser. Projektet består af flere elementer. Rådgivere i headspace og Sex & Samfund opkvalificeres, så de kan yde voldsudsatte unge og unge i usunde relationer relevant rådgivning og henvise til projektets ambulante tilbud. De ambulante tilbud består af psykologrådgivning og netværksgruppeforløb. Psykologrådgivningen ydes i forløb op til otte sessioner i Dialog Mod Vold og vil give den unge konkrete redskaber til at bearbejde den unges oplevelser. Netværksgruppeforløb forestås af psykologer i Dialog Mod Vold, og der vil blive arbejdet med temaer som grænsesætning, følelsesregulering og tabu. Som en del af projektet gennemføres der en oplysningsindsats gennem bl.a. sociale medier, hvor unge oplyses om, hvad kærestevold er, vigtigheden af at sige fra, og at de kan søge hjælp i bl.a. psykolog- og netværksgruppeforløb. Der er afsat 6 mio. kr. til initiativet, som er udmøntet via en ansøgningspulje målrettet frivillige foreninger, NGO’er, selvejende institutioner o.lign.FAKTA:

 

 • I befolkningen generelt har 1,6 pct. af kvinderne og 0,8 pct. af mændene været udsat for fysisk partnervold inden for en 1-års periode.

 • For de unge i aldersgruppen 16-24 år har 3,2 pct. af kvinderne og 1,6 pct. af mændene været udsat for fysisk partnervold inden for en 1-års periode. Det svarer til ca. 10.500 kvinder og ca. 5.500 mænd.

 • I befolkningen generelt har 3,9 pct. af kvinderne og 1,2 pct. af mændene været udsat for psykisk partnervold inden for en 1-års periode.

 • For de unge i aldersgruppen 16-19 år har 4,1 pct. af kvinderne og 1,3 pct. af mændene været udsat for psykisk partnervold inden for en 1-års periode.

 •  
                          
  [1] Statens Institut for Folkesundhed 2018
  [2] Statens Institut for Folkesundhed, 2014; Center for Selvmordsforskning, 2015

 

 

For yderligere information kontakt:

Morten Kaus
Presserådgiver

tlf.: +45 20531704
@: morkau@um.dk