Spring til indhold

Politisk enighed om opfølgning på folkeafstemningen

04.05.2016  12:09
Regeringen opnåede i dag politisk enighed med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti om, at Danmark udover Europol også skal anmode EU om tilknytning til PNR og Eurojust.

Udenrigsministeren udtaler i den anledning: ”Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag har fået en bred politisk enighed. Regeringen kan nu anmode om parallelaftaler om tilknytning til Europol og PNR. Regeringen kan endvidere tilkendegive, at Danmark ønsker en parallelaftale om Eurojust, når den nye forordning er vedtaget. Det viser, at der er vilje til at finde pragmatiske løsninger i Folketinget og bred opbakning til at give dansk politi de bedste muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Tiden må vise, om det kan lade sig gøre at blive tilknyttet de forskellige områder. Det vil regeringen arbejde målrettet for at sikre, men som vi hele tiden har gjort klart, er det i sidste ende ikke op til os selv at bestemme. Jeg vil dog gøre alt, hvad jeg kan, for at tale vores sag i Bruxelles og med mine kolleger i de andre EU-lande.”

Baggrund

PNR-direktivet forpligter flyselskaber til at dele oplysninger med myndighederne. Det vil blive et vigtigt redskab i den fremadrettede indsats mod terror og grov kriminalitet, når det træder i kraft i 2018.
Eurojust er et samarbejde mellem de europæiske anklagemyndigheder. Eurojusts hovedopgave er at styrke indsatsen vedrørende efterforskning og retsforfølgning af alvorlig, grænseoverskridende kriminalitet, navnlig når kriminaliteten er organiseret og berører to eller flere medlemsstater.
Samarbejdet i Eurojust supplerer ofte det politimæssige samarbejde formidlet gennem Europol. Forordningen om Eurojust er fortsat under forhandling mellem Rådet og Europa-Parlamentet.

I første omgang vil Kommissionen skulle overveje, om man fra Kommissionens side er indstillet på at imødekomme det danske ønske om at indlede forhandlinger om en eller flere parallelaftaler. Endvidere vil Rådet skulle godkende, at Kommissionen indleder sådanne forhandlinger, ligesom den endelige aftale også skal godkendes i både Europa-Parlamentet og Rådet.