Spring til indhold

Samuelsen afbryder samarbejdet med palæstinensisk NGO

02.06.2017  19:41

Udenrigsminister Anders Samuelsen har besluttet at afbryde alt samarbejde med den palæstinensiske NGO WATC og forlange dansk støtte tilbagebetalt.

Det sker, efter at det har vist sig, at WATC har forholdt Udenrigsministeriet centrale oplysninger i sagen om navngivningen af et palæstinensisk kvindecenter i Burqa på Vestbredden efter en kvindelig palæstinensisk terrorist, og at WATC har offentliggjort en artikel, der fremstiller terroristen som rollemodel.
 
Danmark har hverken direkte eller indirekte bidraget til finansieringen af kvindecenteret i Burqa, men har via et donorsekretariat på Vestbredden støttet øvrigt arbejde i WATC. Det er denne støtte, der nu afbrydes.
 
”Jeg er forarget over, at WATC, der hævder at arbejde for menneskerettigheder, ikke bare har forherliget en terrorist, men også misbrugt tilliden fra et gavmildt folk som det danske. Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra det. Danmark og danske skattekroner må under ingen omstændigheder bruges til noget, der på nogen som helst måde forherliger eller promoverer terrorister. Derfor vil vi nu også forlange af WATC, at de betaler dansk støtte tilbage,” siger Anders Samuelsen.
 
Oplysningerne er kommet frem som led i den grundige gennemgang af 24 israelske og palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer, som udenrigsministeren iværksatte for kort tid siden, og som fortsat pågår. De 24 organisationer modtager støtte fra et donorsekretariat, som Danmark har etableret i Palæstina sammen med Sverige, Holland og Schweiz.
 
Samtidig har udenrigsministeren besluttet, at der ikke udbetales nogen danske penge til nogen organisation gennem donorsekretariatet, før den grundige undersøgelse af alle organisationerne er tilendebragt.
”Der må ikke skabes mistillid til, at dansk bistand udelukkende bruges til fredelige og opbyggelige formål. Det har de danske skatteydere krav på – og derfor slår vi nu hurtigt og konsekvent ned. Samtidig fortsætter vi undersøgelsen, og vi kommer under ingen omstændigheder til at genoptage støtten, hvis ikke vi er betrygget i, at organisationerne har rent mel i posen,” siger Anders Samuelsen.
 
Baggrund:
WATC er blandt de pt 24 israelske og palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer, der modtager støtte fra det fælles donorsekretariat, som Danmark driver i Palæstina sammen med Sverige, Nederlandene og Schweiz.
 
WATC har været implementerende partner for FN-organisationen UN Women i det norskfinansierede kvindecenterprojekt i Burqa, som i maj blev navngivet efter en terrorist. Danmark har hverken direkte eller indirekte bidraget til finansieringen af kvindecenteret i Burqa. Udenrigsministeriet har været i tæt og løbende dialog med WATC, siden sagen opstod. Ministeriet har i den dialog fået oplyst, at navningen af kvindecenteret i Burqa er sket ved landsbyrådet alene og uden WATCs medvirken.
Som led i den grundige gennemgang af de 24 organisationer, som udenrigsministeren iværksatte for nogle uger siger, har det vist sig, at WATC har offentliggjort en artikel i sit tidskrift i februar 2016 om den terrorist, som kvindecenteret fik navn efter medio maj. Artiklen fremstiller terroristen som rollemodel. Samtidig er det i dag oplyst, at direktøren for WATC deltog i indvielsen af centeret og den samtidige navngivning.
 
WATC har således forholdt Udenrigsministeriet centrale oplysninger i sagen og dermed brudt den tillid, der nødvendigvis må være i et samarbejde. På den baggrund har udenrigsministeren besluttet straks at afbryde samarbejdet med WATC, forlange pengene tilbage og standse al udbetaling af danske penge til organisationerne under donorsekretariatet.

For yderligere information kontakt Niels Th. Dahl, tlf. 61 97 91 59