Spring til indhold

Danmark bidrager med yderligere 32 mio. kr til Rohingya-flygtninge og lokalsamfund i det sydlige Bangladesh

23.10.2017  07:32

Danmark bidrager med yderligere 32 mio. kr til Rohingya-flygtninge og lokalsamfund i det sydlige Bangladesh

Situationen i det nordlige Rakhine i Myanmar og i området Cox’s Bazar i det sydlige Bangladesh er yderst kritisk for de mange Rohingya-flygtninge og de berørte lokalsamfund. Udviklingsministeren har derfor besluttet at yde et ekstraordinært humanitært bidrag på 32 mio. kr. til FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Netop nu er det internationale donorsamfund samlet til en donorkonference i Genève, der har til formål at samle opbakning bag FN’s appel.
 
Udviklingsministeren siger:
”Det er uhyre vigtigt, at det internationale samfund støtter op om de mange flygtninge og berørte lokalsamfund i det sydlige Bangladesh, der lige nu har akut brug for hjælp. Derfor har jeg besluttet at give en ny bevilling på 32 mio. kr. til UNHCR’s indsats for de mest nødlidende. Samtidig er jeg glad for, at vi som noget nyt også vil understøtte den samlede indsats gennem det danske udviklingsprogram i Bangladesh, hvor der bl.a. bliver tale om særlige indsatser for traumatiserede flygtningekvinder i samarbejde med Bangladesh’ Kvindeministerium.”

FN skønner, at siden volden eskalerede i staten Rakhine i Myanmar d. 25. august 2017, er over 580.000 statsløse Rohingyaer flygtet til Bangladesh, hvor der i forvejen befandt sig ca. 300.000 Rohingya-flygtninge, der var kommet til i tidligere år. FN har derfor for nylig udsendt en humanitær appel om støtte for i alt 434 mio. USD, som over de næste seks måneder skal bruges til humanitær bistand til de omkring 880.000 statsløse Rohingya-flygtninge samt 300.000 fattige mennesker fra lokale værtssamfund i Bangladesh.

UNHCR spiller en central rolle ift. beskyttelse af de mange flygtninge, herunder registrering af flygtningene, tilvejebringelse af psykosocial støtte samt forebyggelse af kønsbaseret vold både i og uden for de etablerede flygtningelejre i Cox’s Bazar i det sydlige Bangladesh.

Siden krisen eskalerede i staten Rakhine i Myanmar den 25. august 2017 har Danmark øget den humanitære bistand med i alt 52 mio. kr. Heraf er 32 mio. kr. gået til indsatser gennem FN og danske NGO’er i Bangladesh og resten til humanitær bistand gennem den Internationale Røde Kors Komité i Rakhine, hvor Danmark ydermere har spillet en aktiv rolle i at sikre humanitær adgang til de mest sårbare befolkningsgrupper.