Spring til indhold

Udenrigsministeriets årsrapport for 2014

20.03.2015  15:06
Udenrigsministeriets årsrapport for 2014 er netop offentliggjort.
Formålet med årsrapporten er at informere om Udenrigsministeriets faglige og finansielle resultater. Det sker ved rapportering på opfyldelsen af ministeriets strategiske mål og ved fremlæggelse af de regnskabsmæssige nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om statslige institutioners udarbejdelse af årsrapport.

Samlet viser opgørelsen en tilfredsstillende målopfyldelse inden for de tolv strategiske mål, som har været opstillet for Udenrigsministeriet i 2014.

Læs Udenrigsministeriets årsrapport 2014 her.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer til årsrapporten kan sendes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på oko@um.dk