Spring til indhold

Tyrkiske chargé d’affaires indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet

20.03.2017  14:26
Efter udenrigsministerens beslutning har Tyrkiets chargé d’affaires a.i. den 20. marts 2017 været indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet og haft et møde med Udenrigsministeriets udenrigspolitiske direktør.

Indkaldelsen er sket på baggrund af de seneste dages skriverier i medierne om, at borgere i Danmark angiveligt bliver meldt til de tyrkiske myndigheder af andre herboende borgere, inkl. personer med tyrkisk oprindelse, bl.a. på grundlag af deres offentlige udtalelser eller politiske meningsytringer.

På mødet gjorde Udenrigsministeriets udenrigspolitiske direktør det klart, at man så med meget stor bekymring på forlydenderne om, at borgere i Danmark på denne vis angiver andre borgere til de tyrkiske myndigheder pga. de pågældendes politiske tilknytningsforhold eller lignende. Det blev understreget, at registrering og angiveri af borgere i Danmark til fremmede lande, herunder de tyrkiske myndigheder, vil være strafbart såfremt angiveriet kan påvises. Derudover blev det pointeret, at enhver form for opfordring fra de tyrkiske myndigheders side med henblik på at få borgere i Danmark til at angive andre borgere, ville være uacceptabelt.

Fra tyrkisk side blev det forklaret, at de tyrkiske myndigheder ikke har et angiver-system og at man ikke registrerer personer, der er i opposition til eller kritiske over for regeringen. Telefonlinjer, som borgere kan ringe ind med oplysninger på, er tiltænkt terrorisme-relaterede sager. Der findes således heller ikke nogen ”sort liste” med navne på personer fra Danmark, der vil kunne få problemer ved indrejse til eller udrejse fra Tyrkiet.

For yderligere information, kontakt:
Presserådgiver Anne Ege, Tlf.: +45 41532526