Spring til indhold

Walk the talk: Regeringer skal fra ord til handling i kampen mod korruption

22.09.2017  07:16
Udviklingsminister Ulla Tørnæs vil invitere ministre fra mere end 20 lande til anti-korruptionskonference i København næste år.

Med konferencen vil Danmark sætte fokus på at styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe korruption i udviklingssamarbejdet. Visionerne for konferencen, hvor der inviteres ministre fra lande i Afrika, Asien, Latinamerika, Nordamerika og Europa, blev præsenteret i New York i går ved FNs generalforsamling.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs, siger:

”Korruption er ofte en væsentlig barriere i udviklingssamarbejdet. Derfor er det vigtigt, at vi løfter kampen mod korruption op på højt politisk niveau. Min ambition med konferencen er at engagere en række centrale aktører omkring konkrete initiativer til at komme korruption til livs, til gavn for verdens fattigste. Derved forhindrer vi også, at udviklingsmidlerne ender i de forkerte lommer”.

Den 18. International Anti-Corruption Conference (IACC) afvikles i København 22.-24. oktober 2018 i samarbejde med Transparency International og IACC Council. IACC er en tilbagevendende begivenhed, der samler repræsentanter fra den offentlige sektor, civilsamfundet, medierne og den private sektor omkring den globale anti-korruptionsdagsorden.

Under Danmarks værtskab næste år vil konferencen indeholde et højniveau-segment, hvortil der inviteres ministre fra både donorlande og udviklingslande samt repræsentanter fra multilaterale organisationer. Målsætningen er at styrke det internationale samarbejde om bekæmpelse af korruption.

Med værtskabet for IACC bærer Danmark faklen videre i de internationale højniveau-bestræbelser på at bekæmpe korruption. Konferencen vil fokusere på anti-korruption i relation til udviklingssamarbejdet og FNs verdensmål. Bekæmpelse af korruption er en hovedprioritet i regeringens udviklingspolitiske og humanitære strategi. IACC forventes at samle over 1.000 deltagere fra hele verden.

Følgende lande og organisationer vil blive inviteret til højniveau-segmentet ved IACC 2018:

Lande: Argentina,  Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Canada, Frankrig, Finland, Georgien, Kina, Nigeria, Nederlandene, Norge, Sri Lanka, Tunesien, Storbritannien, Tyskland, Tanzania, Singapore, Sverige, Ukraine, USA

Organisationer: UNDP, UNODC, OECD/DAC, Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank, den Asiatiske Udviklingsbank

For yderligere information kontakt:
Marie Dørup Olesen, presserådgiver, tlf.: 61979020