Spring til indhold

Danmark er vært for grønt topmøde i København den 19.-20. oktober 2018

23.09.2018  10:01
Statsledere- og regeringschefer, topministre, ledere fra nogle af verdens største virksomheder, repræsentanter fra civilsamfundet, investorer og unge iværksættere mødes i København den 19.-20. oktober 2018 for at deltage i det første grønne topmøde under det nye globale initiativ, P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030).

Målet er at levere konkrete løsninger på FN’s 17 Verdensmål og Klimaaften fra Paris, der opstiller en række ambitiøse mål, som verdens regeringer ikke kan løse alene. Det kræver blandt andet nytænkning og offentligt-privat samarbejde. Og det kræver handling nu, hvis vi skal tøjle klimaforandringerne og sikre en bæredygtig fremtid.

Danmark inviterer til P4G-topmøde i København for at sætte fart på omstillingen til en bæredygtig global økonomi. Der vil være fokus på at udvikle, udbrede og finansiere offentlig-private partnerskaber, der skaber konkrete løsninger på eks. madspild, plastik i havene, overforbrug af ressourcer, vandmangel, forurening og trængsel i storbyer. Og løsninger der vel at mærke er markedsdrevne og skalerbare.

Topmødet forløber over to dage. Første dag vil statsminister Lars Løkke Rasmussen byde velkommen i Dansk Industri. Senere vil Miljø- og Fødevareministeriet, Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsministeriet og Københavns Kommune være værter for en række sessioner om fødevarer og landbrug, vand, energi, bæredygtige byer og cirkulær økonomi. Næste dag åbnes dørene for stats- og regeringschefer i DR’s koncertsal. Her vil fokus være på politisk lederskab på globalt niveau. Ikke blot for politikere, men for globale ledere fra byer, erhvervsliv, civilsamfund og vidensinstitutioner.

Hendes Majestæt Dronningen er vært ved en middag på Christiansborg Slot i anledning af det grønne topmøde.

Se hele programmet for topmødet her

Finansminister Kristian Jensen udtaler:
”På topmødet og gennem P4G engagerer vi erhvervslivet i indfrielsen af verdensmålene, der både sætter retningen for en bedre, grønnere og friere verden og samtidig udgør en potentiel milliardforretning. Der er brug for at mobilisere private investeringer i langt større skala samt at udvikle nye, innovative modeller for finansiering. På topmødet skal vi sammen med investorer og virksomhedsledere drøfte, hvordan de gode løsninger kan udbredes og gøres markedsdrevne.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler:
”Udfordringen med at nå verdensmålene er langt størst i de fattigste lande. Men regeringer og udviklingsbistand kan ikke løse opgaven alene. Derfor er der behov for at styrke det private initiativ og investeringer i verdensmålene gennem partnerskaber med myndigheder og civilsamfund. På topmødet i København vil vi fremme succesfulde samarbejder for grøn udvikling.”

Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtaler:
”Grøn global omstilling er en forudsætning for at svare på klimaudfordringerne. Der skal massive investeringer til i moderne og bæredygtig teknologi. Dansk erhvervsliv har mange af de løsninger, verden har brug for. Det er en viden, vi byder ind med på topmødet.”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen udtaler: 
”Bæredygtig fødevareproduktion og adgang til vand har afgørende betydning for vores sundhed, miljø, natur og klima. Når 1/3 af alle fødevarer på verdensplan går til spilde, og 12 procent af verdens befolkning ikke har adgang til rent drikkevand, er der behov for nytænkning og handling. Men løsningerne skal udvikles på tværs af sektorer og myndigheder. De løsninger skal vi drøfte på topmødet.”

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:
”Topmødet har fokus på cirkulær økonomi som en grundsten for grøn vækst og udvikling. Det handler om bedre ressourceudnyttelse, brug af færre materialer i design og produktion, øget genbrug og reduktion af affald. Men det kræver, at vi får skabt de rigtige rammer for virksomheder og andre aktører, så de kan udvikle konkurrence- og bæredygtige løsninger.”

Overborgmester for København Frank Jensen udtaler:
”Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, og er derfor centrale medspillere, når det handler om at skabe en mere bæredygtig verden. Men byerne kan ikke gøre det alene - løsningerne skal udvikles i samarbejde med virksomheder og andre aktører. København sætter sammen med C40 fokus på, hvordan man skaber fremtidens bæredygtige byer med løsninger indenfor bl.a. transport, fødevaresystemer og affaldshåndtering”.

Fakta om P4G og topmødet
Topmødets deltagere:
- Fra over 47 forskellige lande, der tilsammen repræsenterer 73 pct. af verdens befolkning.
- Stats- og regeringschefer fra bl.a. Vietnam, Sydkorea og Nederlandene samt 15-20 ministre fra en række andre relevante lande.
- Topledere fra partnerorganisationerne C40 Cities, World Economic Forum, World Resources Institute og Global Green Growth Institute, der hver især har unikke kompetencer inden for bæredygtig udvikling.
- En række af de største børsnoterede virksomheder i verden som Unilever, IBM og BYD.
- Verdens største kapitalforvalter BlackRock, der har mere end 6.000 milliarder USD i sin portefølje.
- Danske virksomheder som Vestas, Novozymes, Maersk, Danfoss, Grundfos, Rockwool og COOP, svarende til 41 pct. af C20 indekset.
- Mere end 100 civilsamfundsorganisationer og vidensinstitutioner repræsenteret.
- Deltagelse fra 14 byer herunder Paris, Beijing, Vancouver og Seoul.

Fakta om P4G
- Danmark lancerede P4G sammen med Vietnam, Sydkorea, Kenya, Etiopien, Chile og Mexico i forbindelse med FN’s Generalforsamling 20. september 2017.
- Danmark støtter initiativet med 225 millioner DKK over de næste fem år. Heraf uddeler P4G via sin partnerskabsfond hvert år ca. 25 millioner DKK til lovende offentlig-private partnerskaber. I år modtog P4G 450 ansøgninger. 24 er udvalgt til at modtage støtte i 2018.

For yderligere oplysninger kontakt presserådgiver Natasha Guman, tlf. 61979133.