Spring til indhold

Informationsmøder - få mere at vide om den nye partnerskabsfacilitet

11.08.2016  15:15
Danida Market Development Partnerships er en ny partnerfacilitet, som har til formål at fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande ved at støtte partnerskaber, der kombinerer viden og ressourcer fra flere aktører og inddrager erhvervslivet i udviklingssamarbejdet.

Danida Market Development Partnerships blev lanceret i juni 2016 og har fokus på at skabe lokal økonomisk udvikling i udviklingslande. Faciliteten skal bidrage til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt mål 8 er i fokus – fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

 

For at sikre udvikling af gode projekter med stærk lokal forankring og samtidig undgå at interesserede partnere investerer mange ressourcer i projektdokumenter, som ikke falder inden for facilitetens kriterier, er ansøgning om midler fra faciliteten opdelt i to etaper, hvor projektidéer først udvælges på basis af en kort konceptnote.

Fristen for at indlevere konceptnote til Danida Market Development Partnerships er den 1. oktober 2016.

Udenrigsministeriet inviterer interesserede partnere til informationsmøder om Danida Market Development Partnerships:

i København den 29. august kl. 10:00-12:00 i Eigtveds Pakhus, Sal III, Asiatisk Plads 2G

i Aarhus den 2. september kl. 10:00-12:00 i INCUBA, kantinen i kælderen, Åbogade 15


Tilmelding til informationsmøderne skal ske senest den 24. august på dette link.


Det bemærkes, at der vil være et begrænset antal pladser.