Spring til indhold

Danmark støtter op om global religions- og trosfrihed på stor ministerkonference i Washington

24.07.2018  15:03
Den første ministerkonference om fremme af global religions- og trosfrihed finder sted i Washington den 25. til 26. Juli 2018, med deltagelse af ca. 80 lande. Fra Danmark deltager udviklingsminister Ulla Tørnæs. Danmark har bidraget aktivt til forberedelserne af konferencen, der støtter op om flere danske prioriteter i kampen for international religions- og trosfrihed.

Ministerkonferencen sætter fokus på den stigende diskriminering, marginalisering og direkte forfølgelse som rammer millioner af mennesker alene på grund af deres religion eller livssyn. Her skal konferencen få religions- og trosfriheden højere op på den internationale dagsorden og komme med konkrete forslag til, hvordan udviklingen kan vendes. Som noget nyt tager konferencen også fat på problemet med de stadig grovere overgreb mod religions- og trosfriheden fra ikke-statslige aktører.
 
Overgreb mod religions- og trosfriheden rammer ofte meget hårdt, fordi religion og livssyn gennemsyrer alle aspekter af folks liv. Undersøgelser peger på, at 1 af 12 kristne oplever forfølgelse. I 2017 blev mere end 3.000 kristne dræbt og 15.000 kristne bygninger angrebet. Men overgreb på religions- og trosfriheden rammer alle religioner- og livssynsamfund. Animister, budister, hinduister, jøder, muslimer, ateister og humanister m.fl. er alle ofre for angreb og undertrykkelse. Konferencen vil derfor se på, hvordan der kan gøres mere på landeniveau, for at støtte op om de mange udsatte og forfulgte grupper.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i anledning af konferencen: “Der er brug for at vende udviklingen og hjælpe de mange millioner, som dagligt oplever overgreb alene på grund af deres religion eller livssyn. Jeg er glad for, at Danmark har kunnet bidrage aktivt til planlægningen, og at flere af vores prioriteter er med på dagsordenen. Det gælder især behovet for mere fokus på resultater på landeniveau, men også enigheden om at bakke op om menneskerettighedserklæringens art 18, samspillet mellem religions- og trosfriheden og kvinders rettigheder og behovet for at fokusere mere på ikke-statslige aktørers overgreb, som vi så det under de brutale forfølgelser i Syrien og Irak. Allerede fordi det er første gang vi får denne diskussion på ministerniveau er jeg optimistisk om, at konferencen kan sætte gang i en udvikling, hvor vi kan sikre rigtige forandringer for rigtige mennesker”.
 
For yderligere information kontakt:
Steffen Zoëga Thorøe
+4561979233
[email protected]