Spring til indhold

Digitale løsninger skal sætte skub i mobiliteten i Norden

24.04.2019  11:17
Nordisk minister Eva Kjer Hansen efterlyser flere midler til digitaliseringsindsatsen, når hun i dag deltager i Nordisk samarbejdsministermøde. Ministrene skal på mødet drøfte vision og prioriteter for det nordiske samarbejde. 

Digitale recepter, E-faktura og digital post. Det skal være lettere at være borger og virksomhed på tværs af de nordiske lande. Derfor foreslår nordisk minister Eva Kjer Hansen, at der afsættes et millionbeløb til digitaliseringen, når hun i dag mødes med sine nordiske kollegaer på den islandske ambassade i København.

 

”Tiden er inde til, at vi prioriterer digitale løsninger på nordisk plan. Jeg foreslår, at vi afsætter 10 mio. kroner mere til digitalisering på budgettet for 2020. En dansk virksomhed skal udfylde momsdeklarationer på en blanket, som fysisk sendes til leverandøren i Sverige, der derefter skal udfylde og sende blanketten retur med posten. Det kan ikke gøres digitalt, da den danske virksomhed ikke har et svensk registreringsnummer. Trods hindringer er succeshistorien, at 20% af den danske eksport går til Norden. Det skal vi bygge videre på,” pointerer Eva Kjer Hansen. 

 

En kerneopgave for Nordisk Ministerråd er arbejdet med at fremme mobiliteten i Norden. I februar vedtog de nordiske samarbejdsministre på dansk initiativ en ny handlingsplan for mobilitet, som for første gang gav en samlet helhedsplan for indsatsen. Gennemførelsen af planen skal gøre det lettere at arbejde, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne.

 

”Målet er, at hele Norden skal være vores hjemmebane. Med en stærkere satsning på digitalisering kan vi få bugt med nogle af de grænsehindringer, der traditionelt har begrænset mobiliteten i Norden. Vi er godt på vej i de nordiske lande med at kunne anerkende hinandens elektroniske ID. Nu er der behov for, at de nordiske lande sammen skruer markant op for indsatsen med at gøre digitale selvbetjeningsløsninger tilgængelige for hinandens borgere. Her kan vi starte med være enige om at prioritere udviklingen af de borgervendte digitale løsninger, der er vigtigst for mobiliteten i Norden,” lyder det fra Eva Kjer Hansen.

 

Fakta:

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd har i 2019 et budget på 957 mio. kr. Midlerne anvendes blandt andet til indsatser inden for mobilitet for borgere og virksomheder i Norden, digitalisering, forskning, klima- og miljøarbejde, kulturaktiviteter og profilering af Norden globalt.

 

For mere information, kontakt: Morten Kaus
Mail: MORKAU@um.dk
Tlf.: 2053 1704