Spring til indhold

Ny kortlægning viser, at unge er særligt udsatte i forhold til f.eks. digital og seksuel vold

02.03.2017  14:44
En ny rapport, der afdækker tendenser og tilbud inden for vold i nære relationer, fremhæver, at unge er en særlig udsat målgruppe, når det gælder seksuel vold, stalking og digital vold.

Ministeren for ligestilling har i en ny rapport fået kortlagt nationale og internationale tendenser og tilbud i forhold til at bryde voldscirklen. Kortlægningen, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll identificerer tre voldstyper, som er særligt aktuelle og væsentlige at have fokus på – seksuel vold, stalking og digital vold – og fremhæver unge som en særlig udsat målgruppe i forhold til disse tre voldstyper.

Kortlægningen ser på tendenser og tilbud til både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd og har et særskilt fokus på vold i nære relationer blandt unge. Rambøll har gennemgået forskning og praksis samt tilbud til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og unge. Kortlægningen bygger på litteratur om vold i nære relationer fra perioden 2013-2016 samt interviews med centrale aktører på voldsområdet i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Kortlægningen vil indgå som baggrundsmateriale i forbindelse med udbuddet af den nye nationale enhed om vold i nære relationer.

Læs rapporten

Pressekontakt:
Poul Kjar, presserådgiver: tlf.: 4186 5975

For yderligere oplysninger kontakt:
Alexander Breum Andersson, fuldmægtig: tlf.: 2269 9565