Spring til indhold

’Liveable Scandinavia‘ - Erhvervsfremstød til Stockholm den 29.-30. maj med Kronprinsparret i spidsen

Kronprinsparret vil den 29.-30. maj 2017 besøge Sverige i spidsen for et stort, officielt dansk erhvervsfremstød ’Liveable Scandinavia’. 

Flere end 60 danske virksomheder deltager, og det svenske kronprinsessepar vil være til stede under dele af programmet. Under erhvervsfremstødet vil H.K.H. Kronprinsen bl.a. besøge Stockholms Vand- og Affaldshåndtering og Spotify, mens H.K.H. Kronprinsessen bl.a. besøger Nya Karolinska Sjukhuset, Illums Bolighus og Aleris Plejehjem. 

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked og har en stor økonomisk vækst. I 2016 aftog Sverige for 75,9 mia. danske kroner, som svarer til 11,95 pct. af den samlede danske vareeksport. Vareeksporten til Sverige steg i 2016 med 2,7 pct. i forhold til 2015. Eksporten af tjenesteydelser beløb sig i 2016 til 41,15 mia. danske kroner.

Erhvervsfremstødet er delt op i tre sektorspor. Hvert sektorspor belyser konkrete udfordringer og stiller skarpt på, hvordan Danmark bidrager til fremtidens ’Liveable Scandinavia’.  Danske virksomheder er allerede i dag anerkendt i Sverige for intelligente løsninger på samfundsmæssige udfordringer i Danmark.

De tre spor er:

  • Intelligent Healthcare
  • Sustainable Cities
  • Modern Lifestyle

Udfordringerne i en tid med øget urbanisering, digitalisering og klimaforandringer er ikke bare skandinaviske, men også globale. Danmark og Sverige kan lære af hinanden og sammen opbygge endnu mere viden på disse områder. For at bevare vores position som globale ’front runners’ må vi koble vores fælles viden og idéer endnu bedre sammen for at skabe fremtidens bæredygtige samfund og byer, hvor mennesket og livskvalitet er omdrejningspunktet. Det er samtidig vigtigt, at ligesindede lande som Danmark og Sverige styrker alliancerne i en tid med store politiske omvæltninger i Europa såvel som ude i verden. Danmark og Sverige har allerede et meget tæt samarbejde – både mellem myndigheder og i den private sektor, men der er fortsat potentiale for at udbygge samarbejdet yderligere.
Danmark og Sverige har meget til fælles, som tager afsæt i vores nordiske bånd og fælles værdigrundlag. Begge lande lægger vægt på værdier som bæredygtighed og livskvalitet, hvor mennesket er i centrum. Erhvervsfremstødet ’Liveable Scandinavia’ er et initiativ, hvor Sverige og Danmark fokuserer på, hvordan vi sammen fortsat møder udfordringerne i vores to samfund med innovative, bæredygtige og ikke mindst intelligente løsninger.

For yderligere information kontakt:
Kongehuset: Lene Balleby, Kommunikations- og pressechef, tlf. 33 40 39 00, mail lb@kongehuset.dk

Udenrigsministeriet: Janina Graae, journalist, tlf. 40 83 89 37, mail jangra@um.dk