Spring til indhold

Religion står i vejen for ligestilling

04.05.2019  10:05

Jo mere religiøs – jo mindre ligestillingsorienteret. Det gælder både for kristne og muslimske mænd. Sådan konkluderer en ny analyse af religions betydning for holdninger til ligestilling og maskulinitetsopfattelser fra Als Research. Analysen viser, at jo højere grad af religiøsitet en mand har, jo mindre ligestillingsorienteret er han. Når man ser på de meget religiøse både muslimske og kristne mænd er de overvejende enige i mange af de udvalgte spørgsmål til ligestilling og holdninger til maskulinitet.
 
Dog viser analysen også en tydelig forskel i graden af religiøsitet på tværs af de tre grupper. 31% af de muslimske mænd med ikke-vestlig baggrund er meget religiøse. Til sammenligning er det 23% af de kristne mænd med ikke-vestlig baggrund og 2% af de kristne mænd med dansk eller vestlig baggrund.

De meget religiøse mænd på tværs af religiøst tilhørsforhold har stort set samme sandsynlighed for at være enige i fx, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, at især kvinden bør tager sig af børneopdragelsen og de huslige pligter, og at hvis nogen fornærmer en mand, bør han forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt.

”Analysen peger på, at mænds holdninger til ligestilling i Danmark hænger mere sammen med graden af religiøsitet, end om man er kristen eller muslim. Det viser, at religion kan stå i vejen for ligestilling. For jo mere religiøs en mand er – jo mindre ligestillingsorienteret er han. Vi skal turde tale om, at religion kan have betydning i forhold til holdninger til ligestilling og seksualitet. Mange finder værdi i religion og religiøse fællesskaber. Religion må dog aldrig være en undskyldning for manglende ligestilling”, udtaler ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

De mest religiøse muslimske mænd skiller sig ud fra de øvrige
Ikke-vestlig eller dansk/vestlig baggrund ser ud til at spille ind på fx holdningen til, hvorvidt kvinder der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb. 39% af de mest religiøse muslimske mænd med ikke vestlig baggrund er enig i det udsagn. For kristne mænd med ikke-vestlig baggrund er tallet 26%, mens det for de mest kristne med dansk eller vestlig baggrund er 12%

Derudover er der enkelte andre holdninger, hvor der er forskel mellem de meget religiøse muslimer og de meget religiøse kristne. Det gælder fx i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt homoseksualitet ikke bør være accepteret i samfundet. 86% af de mest religiøse muslimske mænd med ikke-vestlig baggrund er enige i udsagnet, hvilket gælder for 52% af de mest religiøse kristne med ikke-vestlig baggrund og 5% for de mest religiøse kristne med dansk eller vestlig baggrund.

”Analysen bekræfter mig i, at holdningen til homoseksualitet blandt meget religiøse muslimske mænd er problematisk. Den holdning hører ingen steder hjemme, når man lever i Danmark. Hvis man skal være en del af det danske samfund, skal man også acceptere den grundlæggende præmis, at man har ret til at elske, hvem man vil og leve det liv, som man ønsker”, siger Eva Kjer Hansen

Den samme forskel ser man i spørgsmålet om, hvorvidt ens partner/ægtefælle ikke må have venner af det modsatte køn ud over familien. 47% af de mest religiøse muslimske mænd er enige, hvilket er markant flere end de mest religiøse kristne mænd (hhv. 7% for de ikke vestlige kristne og 3% for de dansk/vestlig kristne).

Fakta om undersøgelsen
I februar 2019 blev en stor undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd offentliggjort. Som en forlængelse til den undersøgelse, har Als Research nu gennemført en supplerende analyse af religions betydning for mænds maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling. Analysen er baseret på spørgeskemadata fra 1.736 mænd, som fordeles på tre grupper: muslimske mænd med ikke vestlig baggrund, kristne mænd med ikke-vestlig baggrund og kristne mænd med dansk eller vestlig baggrund. Der var ikke tilstrækkelig data til at inkludere kvinder eller øvrige religiøse tilhørsforhold i analysen. 
 
Mændenes grad af religiøsitet er opgjort på et indeks fra 0-14. Analysen ser især på de overordnede tendenser, når graden af religiøsitet stiger, og på hvorvidt der er kan findes en forskel på holdningerne blandt de meget religiøse mænd (grad 13 og 14 på indekset).

Der tages i analysen en række forbehold, herunder bl.a. at der er forholdsvis få observationer for meget religiøse kristne mænd med dansk/vestlig baggrund, hvorfor konklusionerne for denne gruppe bør læses med forbehold herfor. Bl.a. på baggrund af stikprøvens størrelse, fremhæves det også i analysen, at en undersøgelse med en større stikprøve kunne finde, at der er statistisk signifikante forskelle mellem grupperne på nogle af de spørgsmål, hvor denne undersøgelse afviser, at forskellene er tilstede.

For yderligere information kontakt
Presserådgiver Morten Kaus, tlf. 20531704, e-mail: [email protected]