Spring til indhold

Tørnæs: 91 mio. kr. til familieplanlægning i udviklingslandene

11.07.2017  09:13
I dag mødes politikere, donorer og fortalere for styrket familieplanlægning til en konference i London, som skal bidrage til, at flere af verdens fattigste mennesker får adgang til prævention og familieplanlægning.

På vegne af Danmark deltager minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, som har 91 mio. kr. med som dansk bidrag.

Konferencen arrangeres af den britiske regering sammen med FN’s Befolkningsfond, UNFPA og Bill & Melinda Gates Foundation – og understøtter de deltagende landes arbejde med at sikre, at kvinder og piger får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale på lige fod med mænd og drenge.

Ulla Tørnæs siger:

”225 millioner kvinder i verdens fattigste lande har i dag ikke adgang til den prævention og familieplanlægning. Uønskede graviditeter har enormt store menneskelige omkostninger i udviklingslandene – fra helt unge kvinder, der må opgive deres grunduddannelse, til mødredødelighed. Men det har også store samfundsmæssige omkostninger, hvor mange landes udviklingsskridt begrænses af høj befolkningstilvækst. Hvis vi kan give kvinderne adgang til den familieplanlægning, de ønsker, så tager vi et stort skridt i den rigtige retning – både menneskeligt og samfundsmæssigt. Derfor bidrager Danmark under konferencen med 35 mio. kr. til den Internationale
Sammenslutning for Familieplanlægning, IPPF - og vi annoncerer genindtræden i UNFPA’s præventionsindkøbsprogram, UNFPA Supplies, med et bidrag på 56 mio. kr.”

Begrænsning af befolkningstilvæksten i Afrika ved at øge adgangen til prævention og familieplanlægning er en vigtig udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet for regeringen.

”Hvis befolkningstilvæksten i Afrika fortsætter som nu, vil den afrikanske befolkning være fordoblet fra 1,2 milliarder mennesker til 2,5 milliarder mennesker i 2050. En del af løsningen på at begrænse migrationspresset mod Europa er at reducere den meget høje befolkningstilvækst i mange afrikanske lande. Og her er adgang til familieplanlægning og styrkelse af kvinders rettigheder helt fundamentalt for, at vi kan nå vores mål, slutter minister for udviklingssamarbejde,” Ulla Tørnæs.

Konferencen bygger videre på She Decides initiativet, som Ulla Tørnæs, var med til at tage initiativ til tidligere i år.

For yderligere presse: Anne Møller Ege, 41 53 25 26