Spring til indhold

Norden som rollemodel – vækstkonference om grænsehindringer

27.04.2015  19:04
Minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen indkalder til konference om vækst i Norden den 30. april 2015 i Børssalen, hvor blandt andre statsministeren og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter holder oplæg om vækstpotentialet i Norden og særligt om nødvendigheden af, at landene sammen reducerer de grænsehindringer, som hæmmer væksten.

”Over 20 pct. af den danske eksport går til de nordiske lande, så Norden er samlet set Danmarks vigtigste samhandelspartner. Desværre er der en række grænsehindringer på tværs af landene, som hæmmer væksten, og dem skal vi have reduceret. Det er en meget vigtig opgave for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015”, siger Carsten Hansen, minister for nordisk samarbejde.
 
Danmark har ud over formandskabet i Nordisk Ministerråd også formandskab i grænsehindringsrådet, som anføres af tidligere skatteminister Ole Stavad. Med konferencen om grænsehindringer i Norden ønsker Danmark at få afdækket de vigtigste vækstbarrierer i Norden samt sat gang i en proces for løsningen af disse. Ved konferencen vil der blandt andet blive fremlagt en liste på 15 af de mest akutte grænsehindringer, der skal løses.
 
Konferencen er indkaldt i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne, som har været tæt involveret i arbejdet omkring afdækningen af de vigtigste grænsehindringer. Konferencen Norden som rollemodel – vækstkonference om grænsehindringer afholdes torsdag den 30. april 2015 kl. 9.00 – 13.00, i Børssalen.

Programmet for dagen kan ses nedenfor og det samlede konferencemateriale, inklusiv listen af prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter, er at finde på www.norden2015.dk, eller via de indsatte links her i teksten.
Tid og sted: Den 30. april 2015 kl. 9-13 i Børssalen.

For yderligere information: Særlig rådgiver Jakob Eldrup Lauesen +45 4185 1072 og fuldmægtig i kontoret for Nordeuropa, Jens Chr. Andersen +45 2526 7675

Norden som rollemodel – Vækstkonference om grænsehindringer den 30.april 2015.
Ordstyrer: Hans Engell

9.00-9.02: Velkomst v. Dansk Erhvervs adm. direktør, Jens Klarskov

9.02-9.05: Introduktion v. Hans Engell

9.05-9.20: Danmarks statsminister byder velkommen

9.20-9.30: Den danske minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, indleder konferencen

9.30-9.50: Arbejdsmarkedets fælles vision for vækst i Norden v. DI’s viceadm. direktør, Kim Graugaard og CO-Industris formand, Claus Jensen.

09.50 -10.00: Præsentation af de prioriterede grænsehindringer v. repræsentanter fra rådgivningsgruppen

10.00-10.20: Grænsehindringscases

10.20-10.40: Pause

10.40-11.10: Grænsehindringscases

11.10-12.10: Paneldebat om grænsehindringsprojektet ledet af Hans Engell med spørgsmål fra salen.

Panelet:
• Carsten Hansen, minister for nordisk samarbejde
• Ole Stavad, formand for grænsehindringsrådet
• Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv
• Bente Sorgenfrey, formand for NFS og FTF
• Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i region Hovedstaden og formand for Øresundskomiteen

12.10-12.20: Politiske konklusioner på dagens drøftelser v. ministeren for nordisk samarbejde

12.20-13.00: Networking og sandwich