Spring til indhold

25 år for piger og kvinders ret til at bestemme over egen krop

03.09.2019  14:50

I 2019 fejrer vi 25-året for vedtagelsen af Kairo-handlingsplanen på den internationale konference for befolkning og udvikling (International Conference on Population and Development – ICPD) i Kairo i 1994. Kairo-handlingsplanen var en milepæl på den globale udviklingsdagsorden, idet 179 lande satte retten til at bestemme over egen krop øverst på den internationale befolkningsdagsorden, og menneskerettigheder blev sat foran det tidligere fokus på befolkningstal og befolkningskontrol. Kairo-handlingsplanen omhandler bredt en rettighedsbaseret tilgang til befolkningsspørgsmål og bæredygtig udvikling og synergier imellem dem – fx ligestilling, familien, befolkningstilvækst, klima, reproduktive rettigheder og sundhed, mødredødelighed, migration, urbanisering og uddannelse. Med vedtagelsen af 2030-dagsordenen og de 17 Verdensmål i 2015 blev det slået fast, at ligestilling, kvinder og pigers rettigheder samt adgang til uddannelse er hjørnesten i en bæredygtig udvikling. 

Kairo-handlingsplanen og dens efterfølgende gennemgangs¬konferencer har de sidste 25 år dannet rammerne for kvinder og pigers rettigheder globalt – normativt i FN og EU-forhandlinger, men også programmæssigt på nationalt niveau. Kvinder og pigers rettigheder og særligt deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) står desuden centralt i dansk udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Fejringen af Kairo-handlingsplanen foregår i hele 2019, men kulminerer ved en højniveaukonference – Nairobi Summit – som finder sted i Nairobi, Kenya, den 12.-14. november 2019, hvor Danmark og Kenya er værter i fælleskab med FN’s befolkningsfond (UNFPA).

Konferencens mål er at fejre de sidste 25 års mange fremskridt, som fx at teenagefødsler er faldet med 32%, at forebyggelig mødredødelighed er faldet med 40%, og omskæring af piger er faldet med mere end en tredjedel i 24 lande. Samtidig skal konferencen forsøge at skabe fornyet politisk og finansielt momentum bag de dele af Kairo-handlingsplanen, som endnu ikke er slået igennem, som fx at 830 kvinder stadig dør dagligt ifm. fødsler, at 33.000 piger hver dag bliver gift, før de fylder 18, og at 232 millioner kvinder ikke har adgang til moderne prævention.

Konferencen er en inklusiv platform, som vil have deltagelse af unge, statsoverhoveder, ministre, parlamentarikere, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, religiøse ledere, religiøse mindretal, etniske minoriteter og oprindelige folk, LGBTI, lokale regeringer, regionale politiske organer, FN-organisationer og mange flere. Ambitionen er, at alle deltagere medbringer progressive og konkrete tiltag – det være sig politiske eller økonomiske tiltag – der har til hensigt at virkeliggøre Kairo-handlingsplanens ”unfinished business” inden 2030.

Konferencen koncentrerer sig om fem temaer: 1. SRSR og Universal Health Coverage, 2. Mobilisering af finansielt momentum, 3. Demografisk diversitet og bæredygtig udvikling, 4. Kønsbaseret vold og skadelige praksisser som fx omskæring af piger, 5. SRSR i humanitære situationer. Alle fem temaer understøttes af fem tværgående områder: 1. Kvinders empowerment og ligestilling, 2. Unges lederskab og engagement, 3. Politisk og samfundslederskab, 4. Innovation og data, og 5. Strategiske partnerskaber og syd-syd samarbejde.
Find meget mere information om konferencen på Nairobi Summit-hjemmesiden og læs mere om ICPD og Kairo-handlingsplanen her.