Spring til indhold

Danmark yder rekordhøj bevilling til Syriens ofre

31.03.2015  07:55

På den internationale donorkonference for Syrien, der i dag afholdes i Kuwait, vil handels- og udviklingsminister Mogens Jensen offentliggøre Danmarks tilsagn om 250 millioner kroner i 2015 til ofrene for krisen i Syrien.

”Det er med en blanding af stolthed og tristhed, jeg giver det danske tilsagn. Stolthed fordi det understreger, at Danmark er en humanitær stormagt og vidner om vores solidaritet med mennesker, der lever under nogle af de mest kummerlige forhold i verden. Og tristhed fordi det, til trods for det store beløb, ikke er nok til at dække omfanget af det humanitære behov i Syrien,” siger Mogens Jensen.

Med det rekordhøje tilsagn er Danmarks samlede humanitære bistand til Syrien nu oppe på over 1 milliard kroner siden krisens start. I sit indlæg på konferencen opfordrer Mogens Jensen andre ressourcefulde lande til også at yde deres retsmæssige støtte til de omkring 18 millioner nødlidende i Syrien og nabolandene.

”Jeg ønsker at sende et klart signal til alle lande - heriblandt ikke mindst mellemøstlige lande og nye vækstlande - om at være med til at løfte denne opgave,” siger Mogens Jensen.

Der var forud for konferencen en forventning om at bidragene fra de mere traditionelle bidragsydere vil være øget i forhold til sidste år. Således forventes EU-Kommissionen at øge sit tilsagn fra 165 mio. euro til 500 mio. euro; USA øger fra USD 380 mio. til USD 500 mio.; Norge øger fra NOK 460 mio. til minimum NOK 750 mio. Danmarks tilsagn er 50 mio. kr. højere end sidste år.

Af det danske tilsagn går 200 millioner kroner til direkte humanitær støtte til ofrene for konflikten. Samtidig er der afsat 50 millioner kroner til nabolandene Libanon og Jorden for at håndtere den syriske flygtningekrise. Midlerne vil blive kanaliseret gennem danske og internationale organisationer, der allerede er aktive i områderne.

”Libanon og Jordan har flest flygtninge set i forhold til egne indbyggere i hele verden. De to lande har tilsammen modtaget næsten 2 mio. flygtninge i løbet af få år. Og vi må ikke glemme, at det er lande med indbyggertal, der svarer til Danmarks,” siger Mogens Jensen.

Det danske tilsagn omfatter de 90 millioner kroner, som blev annonceret tidligere i denne måned. Af disse gik 50 millioner kroner til danske nødhjælpsorganisationer, der er til stede i Syrien eller arbejder gennem lokale partnere, mens de resterende 40 millioner kroner gik til Verdensfødevareprogrammet, WFP (15 mio. kr.), FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR (15 mio. kr.) og FN’s Befolkningsfond, UNFPA (10 mio. kr.).

Baggrund
Det er FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, der formelt har inviteret donorerne til konferencen, som Emiren af Kuwait er vært for.

FN’s appeller for indsatser i Syrien og nabolandene  for 2015 lyder på 8,4 mia. USD (ca. 55 mia. kr.). Til sammenligning var appellerne for 2014 på 5,6 mia. USD (ca. 35 mia. kr.), hvoraf 58 pct. var finansieret ved udgangen af året.

I sin invitation til konferencen gør Ban Ki-moon opmærksom på, at 12,2 millioner mennesker i Syrien har brug for humanitær assistance, og at 6 millioner mennesker i Syriens nabolande, herunder knap 4 millioner flygtninge, er påvirket negativt af krisen.

Der er inviteret knap 80 lande til konferencen, herunder lande der hidtil har bidraget til appellerne for Syrien, potentielle nye donorer samt en række regionale sammenslutninger, inklusiv EU. Hertil kommer, at lederne af en række NGO’er og internationale humanitære organisationer vil deltage.

For yderligere information kontakt:
Andreas Gylling Æbelø, særlig rådgiver for handels- og udviklingsministeren, tlf: +45 2526 7685