Spring til indhold

Danmark fornyer sit engagement i Palæstina: Fokus på opbygning af offentlige strukturer, økonomi og styrkelse af menneskerettighederne

30.06.2016  15:00
Udenrigsminister Kristian Jensen lancerer en ny strategi for Danmarks fortsatte engagement i Palæstina (2016-2020). Den danske indsats i Palæstina er baseret på en bred politisk enighed i Folketinget om at støtte målsætningen om en to-statsløsning.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Danmark vil arbejde for ethvert skridt, der kan bringe freden og en to-statsløsning nærmere. Det er klart, at det engagement skal komme fra parterne selv, men det vi kan gøre er at støtte opbygningen af en fremtidig levedygtig, sammenhængende og demokratisk palæstinensisk stat.

Derfor fokuserer vi i vores indsats frem til 2020 på at hjælpe det palæstinensiske selvstyre med at opbygge offentlige strukturer og serviceydelser og fremme en økonomisk udvikling under svære vilkår, så folk får muligheder for at skabe et bedre liv. Samtidig lægger vi i vores engagement øget vægt på forbedring af menneskerettighederne i Palæstina.”

Baggrund
Landepolitikpapiret udstikker de strategiske rammer for Danmarks samlede engagement i perioden 2016-2020 og omfatter udviklingssamarbejdet og den humanitære støtte. Papiret afspejler også Danmarks øgede fokus på menneskerettigheder i konflikten, både på det politiske niveau og i forhold til udviklingsaktiviteterne.

I de kommende år vil fokus for det danske engagement være rettet mod opbygningen af offentlige strukturer, fremme økonomisk udvikling og styrke menneskerettigheder og demokrati i Palæstina.

Det forventes, at Danmarks udviklingsengagement i Palæstina vil være på 445 mio. kr. i perioden 2016-2020. Derudover fastholder Danmark den humanitære støtte via UNRWA til de over 5 mio. palæstinensiske flygtninge i regionen på 70 mio. kr. årligt. UNRWA’s indsats betyder, at det har været muligt at sikre de palæstinensiske flygtninge et liv i regionen i mere end 65 år, hvilket har været med til at forebygge yderligere migrationsstrømme.

Den danske indsats i Palæstina er baseret på en bred politisk enighed i Folketinget om at støtte målsætningen om en to-statsløsning og er derfor tæt forbundet med det internationale samfunds arbejde med at løse den israelsk-palæstinensiske konflikt.

For yderligere information kontakt:
Henrik Kiil, chefkonsulent, mail: henkii@um.dk eller Trine Storm, fuldmægtig, mail: tristo@um.dk