Spring til indhold

Hjælp til verdens fattigste: Danmark stadig i front

08.04.2015  12:59
Den danske udviklingsbistand var i 2014 på 0,85 procent af vores samlede økonomi, viser den årlige foreløbige opgørelse fra OECD. Dermed er den danske bistandsprocent fastholdt på samme høje niveau som året før. 

Den danske udviklingsbistand var i 2014 på 0,85 procent af vores samlede økonomi, viser den årlige foreløbige opgørelse fra OECD. Dermed er den danske bistandsprocent fastholdt på samme høje niveau som året før. 
 
”Regeringen har fastholdt et højt niveau for udviklingsbistanden, der gør det muligt både at arbejde for langsigtet udvikling i nogle af verdens fattigste lande, og samtidig yde akut hjælp til for eksempel de mange syriske flygtninge, der må leve under kummerlige forhold. Vi vil ikke være med til at skære i udviklingsbistanden. Det er en uacceptabel og umenneskelig tankegang, når verden står i brand og behovet aldrig har været større,” siger handels og udviklingsminister Mogens Jensen.
 
Danmark er fortsat ét blandt kun fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) i udviklingsbistand. De fire øvrige lande, der yder 0,7 pct. af BNI, er Sverige, Norge, Luxembourg og Storbritannien.

”Danmark går igen forrest i kampen for at bekæmpe fattigdom. Det er et utroligt vigtigt signal at sende. Specielt i år, hvor vi skal blive enige om nye, globale mål for udviklingen i verden. Det viser, at vi vil verden,”
siger Mogens Jensen.
 
Ministeren tilføjer, at det har været vigtigt for regeringen at vise, at man godt kan komme igennem en økonomisk krise uden at lade det gå ud over fattige børn og kvinder i udviklingslandene og mennesker på flugt fra krig.

I 2014 udbetalte Danmark i alt 16,8 milliarder kroner i udviklingsbistand, hvilket altså svarer til 0,85 procent af bruttonationalindkomsten (BNI), viser opgørelsen fra de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.
 
Opgørelsen er dog foreløbig, da den blandt andet bygger på skøn for BNI for 2014.

De enkelte udviklingsprogrammer er typisk flerårige, og udbetalingerne følger ikke altid tilsagnene fra den forgangne Finanslov. Derfor afviger OECD bistandsprocenten på 0,85 procent fra de 0,83 procent, der er i 2014 blev afsat på Finansloven til udviklingsbistand.

Der kan findes yderligere information og statistik fra OECD på: http://www.oecd.org/dac/stats.

For yderligere information kontakt: Poul Kjar, presserådgiver, tlf. 41 86 59 75, mail: poukja@um.dk