Spring til indhold

Byer med vokseværk giver både udfordringer og muligheder

07.04.2015  14:55
Som et led i en styrket indsats inden for urbanisering er udenrigsminister Martin Lidegaard, handel- og udviklingsminister Mogens Jensen og Københavns overborgmester Frank Jensen den 8. april værter for et urbaniseringssymposium på Københavns Rådhus, hvor en række danske virksomheder, organisationer og forskere deltager.

Symposiet er startskuddet på Udenrigsministeriets styrkede indsats indenfor urbanisering, bl.a. med henblik på at bidrage til en bæredygtig udvikling i verdens store byer og fremme danske erhvervsmæssige styrkepositioner.

""

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:
”Danmark og København er verdenskendt for tværfaglige løsninger og samarbejde mellem sektorministerier, kommuner og regioner og den private sektor. Det er noget der efterspørges internationalt. Flere store vækstøkonomier står foran afgørende strategiske valg for deres store byer de kommende år. Her er det i vores interesse – både politisk og kommercielt - at bringe danske kernekompetencer i spil, for eksempel i forhold til udvikling af rammelovgivning der fremmer bæredygtige bymiljøer.”

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:
”Danmark har meget at tilbyde vækst- og udviklingslandenes hastigt voksende byer. Vi kan være med til at sikre, at byudvikling og -planlægning foregår på en grøn og bæredygtig måde. Samtidig kan myndighedssamarbejdet bruges som afsæt for at fremme danske erhvervsvirksomheders eksportmuligheder indenfor en lang række områder. Vi skal derfor styrke partnerskaber mellem virksomheder, offentlige myndigheder og institutionelle investorer inden for områder med særlige eksportpotentialer, f.eks. inden for vand, energiforsyning, grønt byggeri og velfærdsløsninger.” 

Københavns overborgmester Frank Jensen udtaler:
”København er en by, som viser vejen for bæredygtig byudvikling. Vi har et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2015 og vi er førende inden for klimahåndtering og grøn energiproduktion. Vi har allerede internationale samarbejder med blandt andet Beijing, hvor københavnske løsninger er med til at skabe bedre klima i Kina. I takt med at verdens byer vokser, stiger efterspørgslen på de grønne løsninger, som danske virksomheder leverer og det skal vi blive endnu bedre til at udnytte.”

Baggrund:
FN vurderer, at 3,7 mia. mennesker – eller godt halvdelen af verdens befolkning – bor i byer. I 2050 vil tallet være steget til 6,3 mia. mennesker. 95 procent af denne udvikling vil ske i udviklingslande, og inden 2030 er det forventningen, at Asiens urbane befolkning vil være fordoblet til 2,6 mia., mens Afrikas bybefolkning vil stige fra 294 mio. til 742 mio. I Europa og Nordamerika lever størstedelen af befolkningerne allerede i byområder. Byer som København, London, New York og Paris er selvstændige politiske og økonomiske aktører med stigende indflydelse på globale dagsordener.

Byer er overordnet set effektive til at huse verdens hastigt voksende befolkning. Urbanisering kan løfte store menneskemængder ud af fattigdom og udbrede basale ydelser. Byerne driver i mange samfund demokratisering og gør det muligt for marginaliserede grupper at bryde ud af fastlåste sociale mønstre. Derudover kan miljøbelastningen mindskes, mens ressourceudnyttelsen effektiviseres – hvis investeringerne rettes mod grønne løsninger. Urbanisering medfører markante ændringer i energiforbruget. Ofte væk fra energifattigdom mod bedre adgang til energiservices.

Men urbaniseringen ændrer også fundamentalt samfundsstrukturer og levevilkår i verdens vækst- og udviklingslande, og byer er storforbrugere af ressourcer og storproducenter af affald og drivhusgasser. Det skaber historiske udfordringer forbundet med byernes udbygning, trækket på naturressourcer og befolkningens socioøkonomiske levebetingelser. 

Byer kan spille en afgørende positiv rolle i kampen mod klimaforandringerne, og Danmark har særlige kompetencer i forhold til at skabe hensigtsmæssige rammevilkår for udbygningen af energiforsyningen, der med fordel kan udbredes i andre lande. Købehavn har for eksempel sat sig det mål, at blive karbonneutral i 2025. Det er et ambitiøst mål, som kan inspirere andre byer. København har senest vundet EU-Kommissionens prestigefyldte pris ’European Green Capital Award’ for 2014, netop på grund af den omfattende offentlige lav-emissionsinfrastruktur og bæredygtige arkitektur.

For yderligere kontakt:
Dinna Aamand Hansen, chefkonsulent, Udenrigsministeriet: 41532645
Maria Westh, journalist: 50778664
Marcus Carter Mathiasen, presserådgiver: 41532567