Spring til indhold

Danmarks første handlingsplan for homoseksuelle og transkønnede

06.06.2018  11:00
Regeringen lancerer sin handlingsplan på 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI).

Halvdelen af de danske homoseksuelle undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane. 40 pct. er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Og homoseksuelle og transkønnede har tre gange så mange selvmordsforsøg som den øvrige del af befolkningen.

Det er alarmerende ifølge ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der også har det koordinerende ministeransvar for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Det er derfor også det helt centrale i Regeringens handlingsplan at modvirke utryghed og mistrivsel.

”Regeringen vil sende et klokkeklart signal. Vi vil ikke acceptere, at homoseksuelle og transkønnedes rettigheder krænkes. Vi vil ikke acceptere, at denne gruppe generelt skal have et dårligere og mere utrygt liv. Og vi vil sætte handling bag ordene. Regeringen er på frisindets og frihedens side. Alle skal behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet”, siger Eva Kjer Hansen.

Regeringens nye brede handlingsplan indeholder 42 konkrete initiativer. Rådgivning, netværksmuligheder og støtten skal øges. Der skal mere fokus på at fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og fordomme skal bekæmpes. Lovgivningen skal ses igennem med en tættekam. Endelig er der fokus på de homoseksuelle og transkønnede i de etniske minoritetsmiljøer, der er en særligt udsat gruppe.

”Det er generelt nogle triste tal, vi kan læse om utryghed, mistrivsel og selvmord. De er alt for høje. Men det ser endnu værre ud, når det gælder de etniske minoritetsmiljøer, hvor en tredjedel har selvmordstanker. Det fortæller en historie om en kultur, hvor uvidenhed og intolerance, når det gælder homoseksuelle og transkønnede får lov at trives. Vi skal støtte de kræfter, der tager den kamp”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

På sundheds – og ældreområdet lanceres en række konkrete initiativer, der skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer. På transområdet etableres bl.a. et nyt videnscenter, der skal indsamle og udvikle viden på området, mens der også afsættes midler til øget information og rådgivning. På området for interkøn laves informationsmateriale, der målrettes til forældre til børn med variation i kønskarakteristika. Man styrker også sundhedsindsats i almen praksis i forhold til LGBTI-personer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, siger:

”Vi skal støtte og møde mennesker og deres forskellighed med respekt og omsorg for deres livssituation. Med handlingsplanen lancerer vi seks nye initiativer på sundheds – og ældreområdet. Det er nødvendigt, for som det er lige nu, så har LGBTI-gruppen brug for, at vi hjælper bedre. Med initiativerne øger vi blandt andet sundhedspersonalets viden og kompetencer, så de i endnu højere grad kan give en tidssvarende støtte og behandling til LGBTI-personer.”

Kontakt:
For ligestillingsministeren: presserådgiver Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42.
For sundhedsministeren: presserådgiver Natasja Dybmose, tlf. 20 67 08 74.

Download handlingsplan her.

Baggrund:
I august sidste år lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen på en reception i forbindelse med CPH Pride, at Regeringen skulle have en koordinerende minister for området, og at regeringen ville lave en samlet handlingsplan. Ligestillingsministeren blev koordinerende minister.

I dag præsenter statsminister Lars Løkke Rasmussen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen så den første danske handlingsplan for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Det skete på regnbuepladsen i København. Planen er finansieret med 25 mio. kr. fra satspuljen for 2018. Dertil kommer en række initiativer, der er finansieret inden for 11 ministeriers egne rammer heraf mange på sundhedsområdet.

Der er 42 konkrete initiativer i handlingsplanen. Den sætter bredt ind. Initiativerne fokuserer på at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats, at bekæmpe fordomme særligt blandt unge, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt. Der vil samtidig blive foretaget en gennemgang af lovgivningen på tværs af områder, for at se, om der er steder, der trænger til fornyelse.

Desuden styrkes rådgivning, netværk og støtte til hele gruppen også uden for storbyerne, og specifikt til homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede med etnisk minoritetsbaggrund.

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) afsat 25 mio. kr. til 15 af initiativerne i handlingsplanen, som strækker sig over perioden 2018-2021. De øvrige initiativer finansieres inden for ministeriernes egne rammer.

Udvalgte Tal:

  • Hver tredje nydanske LGBT-person (33 pct.) har overvejet at begå selvmord inden for det seneste år, mens det gælder for 19 pct. af de øvrige LGBT-personer.
  • Faktiske selvmordsforsøg forekommer omkring tre gange så ofte blandt LGBT-personer (8,3 pct. over for 2,6 pct. for mænd og 11,8 pct. over for 4,2 pct. for kvinder).
  • 40 pct. af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen.
  • 64 pct. af danske LGBT-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.
  • 49 pct. af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.
  • Mere end 50 pct. af danske transkønnede undgår steder af frygt for overfald, trusler eller chikane.
  • 33 pct. af nydanske LGBT-personer har overvejet selvmord (I kontrolgruppen af etniske danske LGBT-personer havde 19 pct. overvejet selvmord inden for det seneste år)
  • 22 pct. af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom.
  • 29 pct. af nydanskere er modstandere af at tillade kønsskifteoperationer.