Spring til indhold

Aftale om retsforbeholdet gør det tryggere at være dansk virksomhed og borger

17.03.2015  09:43

Regeringen, Venstre, Konservative og SF har i dag indgået en politisk aftale om en dansk folkeafstemning om retlige og indre anliggender i EU. 

”Jeg er kisteglad for, at vi har fået en bred aftale, der gør det sværere at være kriminel og tryggere at være dansker og dansk virksomhed. Det er samtidig et stort Europapolitisk skridt, hvor vi gør det klart, at vi selvfølgelig skal være med i EU’s  politisamarbejde, så Danmark ikke bliver et fristed for forbrydere, organiseret kriminalitet og terror. Samtidig er tilvalgsmodellen en klar fordel for Danmark og danskerne. Vi beslutter selv, hvad vi vil være med i. Og ingen kan tvinge os til at deltage i noget, vi ikke vil”, siger udenrigsminister Martin Lidegaard.

Baggrund
Med aftalen i dag har et bredt flertal i Folketinget fastlagt, hvilke dele af EU-lovgivningen, som partierne mener, at det vil være i Danmarks interesse at deltage i udover Europol. Aftalen om de enkelte retsakter bygger på et større analysearbejde.

Det har været aftalepartiernes pejlemærke at tilvælge den lovgivning, hvor det giver en merværdi at engagere Danmark i et grænseoverskridende samarbejde. Aftalepartierne har på baggrund af analysen besluttet at arbejde for tilvalg af konkret lovgivning, der – ligesom Europol – bidrager til danskernes tryghed. Først og fremmest i forhold til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet på tværs af grænserne. Men også når det kommer til nogle af de udfordringer, som rammer danske borgere og virksomheder hver dag, når de engagerer sig på tværs af grænserne i Europa. Samtidig har aftalepartierne defineret en række regler, som Danmark ikke skal deltage i, f.eks. EU’s regler på udlændingeområdet. Dansk udlændingepolitik vil fortsat blive besluttet i Danmark. 

Med aftalen om Danmark i Europol fra december 2014 blev aftalepartierne enige om, at folkeafstemning om tilvalgsordningen skal finde sted efter næste valg og senest i 1. kvartal 2016. 

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124