Spring til indhold

Udenrigsministeriets årsrapport for 2017

19.03.2018  16:11
Udenrigsministeriets årsrapport for 2017 er netop offentliggjort.

Formålet med årsrapporten er at informere om Udenrigsministeriets faglige og økonomiske resultater. Det sker ved rapportering af opfyldelsen af ministeriets strategiske mål og ved fremlæggelse af regnskabsmæssige nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om statslige institutioners udarbejdelse af årsrapport.
Samlet viser opgørelsen en tilfredsstillende målopfyldelse inden for de i alt 20 strategiske prioriteter, som var defineret i Udenrigsministeriet og forankret på centerniveau i 2017.

Om Udenrigsministeriets økonomiske resultater i 2017 kan det fremhæves, at årets resultat for Udenrigsministeriets samlede driftsbevillinger viser et underskud på 8,3 mio. kr., som finansieres ved hjælp af opsparede midler. Resultatet er som forventet og skyldes primært ressortændringerne gennemført sidste år. Samlet set er årets resultat tilfredsstillende og et udtryk for, at Udenrigsministeriet også i 2017 har udnyttet sin bevillingsmæssige ramme til fulde.

Læs Udenrigsministeriets årsrapport 2017 her.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer til årsrapporten kan sendes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på [email protected]